HRM

Leden LAD gaan akkoord met cao jeugdzorg

De achterban van LAD/FBZ die in de jeugdzorg werkt, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Jeugdzorg 2017-2019. Het akkoord geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 tot 1 april 2019.

Behalve structurele salarisverhogingen (per 1 juli 2017 met 1,65 procent en per juli 2018 met 2 procent) ontvangen werknemers tweemaal een eenmalige uitkering. In lijn met de salarisverhogingen wordt ook het bodembedrag van de vakantietoeslag verhoogd. Verder zijn er volgens de LAD goede afspraken gemaakt over de aanpak van werkdruk in de jeugdzorg.

Ook wordt er geïnvesteerd in werkzekerheid en een aantrekkelijke arbeidsmarkt. "Dat is nodig omdat er sprake is van vergrijzing in de sector", stelt LAD. Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd blijven het uitgangpunt. Ervaren werknemers moeten in staat gesteld worden het werk tot op hoge leeftijd vol te houden.

Omdat jonge werknemers soms moeite blijken te hebben hun draai te vinden in de jeugdzorg zijn er afspraken gemaakt om te investeren in het boeien en binden van jongeren. Zo worden jonge werknemers gekoppeld aan een ervaren werknemer uit de branche.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top