HRM

'Defensie is geen uitzendbureau voor ouderenzorg'

'Defensie is geen uitzendbureau voor ouderenzorg'

Ouderenzorgaanbieders in West-Brabant die kampen met een personeelstekort willen desnoods een beroep kunnen doen op medisch personeel van het leger, meldt het Algemeen Dagblad (AD). Maar dat ziet het ministerie van Defensie niet zitten.

Normaliter is er al een personeelstekort bij bijvoorbeeld thuiszorgorganisatie Surplus, in de zomer is het probleem net wat nijpender omdat veel vast personeel dan met vakantie gaat. "Vorig jaar zomer speelde dit probleem al en toen konden we het maar net oplossen met het eigen personeel", zegt sectormanager Giovanni Coenen van Surplus tegen Skipr. Het AD schrijft dat de nood zo hoog is dat Coenen medisch personeel van Defensie wil hebben, mits zij beschikbaar zijn.

Hoewel medisch personeel van Defensie stages loopt bij civiele instellingen ziet het ministerie het niet per se zitten om structureel personeel te leveren, zegt woordvoerder Jurriaan Esser. "We zijn geen uitzendbureau waar organisaties een beroep op kunnen doen als ze er zelf niet uit komen." Weliswaar worden medewerkers ook ingezet voor nationale taken, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van de civiele autoriteiten bij calamiteiten, maar Esser benadrukt dat het uit de brand helpen van zorginstellingen met personeelstekorten geen taak is van Defensie. Het defensiepersoneel heeft het druk genoeg heeft met het eigen werk.

Opeenvolgende kabinetten hebben jarenlang fors bezuinigd op Defensie, waardoor het departement volgens Esser veel werk moet doen met weinig middelen. Het is niet zo dat medewerkers duimen zitten te draaien en wachten totdat iemand buiten de organisatie een beroep op hen doet. "Onze verpleegkundigen zijn gewoon hard nodig bijvoorbeeld bij militaire missies in het buitenland."

Overloopfunctie

Surplus zet niet alleen maar in op hulp van Defensie om het personeelstekort te lijf te gaan. De organisatie kijkt naar onderwijsinstellingen en overlegt met Amphia, Careyn, Elisabeth, Thebe en zorgverzekeraar CZ. Sectormanager Coenen: "Op drie plekken in Breda gaan we een overloopfunctie creëren voor ouderen die na verblijf in het ziekenhuis niet direct weer zelfstandig thuis kunnen wonen, waarbij we geclusterde thuiszorg gaan inzetten voor een zo’n kort mogelijke periode".

Coenen benadrukt dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd is en dat de roosters 'dicht' zitten. Het gaat alleen om inspelen op een mogelijke piek in de instroom, bijvoorbeeld als gevolg van een hoge uitstroom uit het ziekenhuis of een griepepidemie.

Imago

Het tekort aan personeel speelt niet alleen in de zomerperiode, maar is een structureel probleem in de ouderenzorg. Om dit aan te pakken, stelt de overheid jaarlijks vanaf 2018 435 miljoen euro beschikbaar. Volgens Coenen is geld niet de ultieme oplossing, maar moet het imago van de verpleeghuiszorg verbeteren. "Zowat alle hbo-verpleegkundigen rollen na hun studie het ziekenhuis in. Daar zijn vaak vaste diensten en fulltime banen."

Los van het verbeteren van de salariëring moeten ouderenzorginstellingen volgens hem duidelijk maken wat er nou zo leuk is aan werken in de sector. Surplus is daarover hard aan het nadenken. Momenteel benadert de organisatie populaire vloggers uit de regio om te kijken of die de interesse van bijvoorbeeld jongeren kunnen wekken voor Surplus.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top