HRM

Tekort aan verpleegkundigen is 'urgent probleem'

Bestuurder Ab Klink van zorgverzekeraar VGZ en Sonja Kersten, directeur van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland luiden in het Financieele Dagblad de noodklok over de schaarste aan verpleegkundigen. Ze spreken van een structureel en urgent probleem binnen de sector.

Een schaarste aan verpleegkundigen zorgt voor duurdere zorg en langere wachtlijsten. Het dwingt zorginstellingen bovendien tot het geven van hogere salarissen, bonussen en zelfs huisvesting om personeel aan te trekken. Maar dat is "symptoombestrijding" en zorgt er alleen maar voor dat lonen verder stijgen, waarschuwt Klink.

Met hogere lonen "lost de zorginstelling het eigen personeelsprobleem op, maar ze trekt de mensen wel weg van een plek waar ze anders zouden werken", zegt Kersten. De werkdruk wordt daardoor steeds hoger van zittend personeel met leegloop als gevolg, vult Klink aan.

Onnodige zorg

Volgens de oud-minister van Volksgezondheid is het juist belangrijk om te kijken "waar onnodige zorg wordt geleverd en waar het personeel dus onnodig wordt ingezet." Zo wil Klink bijvoorbeeld een verplaatsing van zorg vanuit het ziekenhuis naar de huisarts en de wijkverpleging, om de personele druk in ziekenhuizen te verlagen.

Beiden pleiten voor betere samenwerking op regionaal niveau en tussen zorgverzekeraars en gemeenten om het probleem aan te pakken. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

13 juli 2017

Goed dat verzekeraar, die immers ook "leveringsplicht" heeft, en directeur van de nationale beroepsvereniging van oa verpleegkundigen dit dossier delen. Omdat dit thema een "varkenscyclus" kent en dus regelmatig een "dip" kent is het goed om vooral structurele oplossingen te bezien. Naast de vraag " bieden we te veel verpleegkundige zorg?" Of " bieden we deze zorg op de verkeerde plek?" is het raadzaam om ons af te vragen of verpleegkundigen -als zelfstandige of in dienstverband - zich op hun eigen deskundigheidgebied begeven ( zie oa beroepsprofiel 2012 en Wet Big art 33 ). En ook of de omvang van hun wekelijks werk beroepsinhoudelijk passend is ( bijv. Minimum omvang functie in directe patiëntenzorg en EVV opgaven ). Ik wil hier pleiten om de huidige herregistratie-normen hierop te toetsen. In het algemeen zou immers nu gesteld kunnen worden dat, gezien 1,1% van de Nederlanders geregistreerd als verpleegkundige is, dit volume toereikend zou moeten zijn. Wel zal dan de aankomende pensioengolf (uittreding) en de nominale stijging vanwege bevolkingstoename tot extra kwantitatieve inspanning qua werving en opleiding vragen. Thans is terecht het focus ook gericht op de kwalitatieve mix niveau 4 en niveau 6 verpleegkundigen ( en daarbinnen de grote behoefte aan verpleegkundig specialisten niveau 7). Lambregts et al pleitten al voor een deltaplan in deze. Het huidig "dweilen met de kraan open" mag dan lokaal tot applaus leiden, maar biedt zoals bovengenoemde auteurs al stellen, nationaal geen oplossing.

Lars van Poppel

13 juli 2017

Wanneer een organisatie in staat is om een unieke en passende boodschap in de arbeidsmarkt te delen, die ze daadwerkelijk aan een ontwikkel pad van medewerkers kunnen koppen & waarmaken, worden ook komende tijd gewoon alle verpleegkundige vacatures vervuld.

Het inzetten van hogere primaire arbeidsvoorwaarden ten behoeve van een succesvolle werving is wat mij betreft oneigenlijk én sla je mogelijkheden over.

Top