ACTUEEL

Zorgboerderij 't Polböske moet cliënten direct uitplaatsen

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geven zorgboerderij ’t Polböske per 18 juli 2017 bevel tot het direct uitplaatsen van cliënten. Dit achten de instanties noodzakelijk "vanwege de aard en de ernst van de geconstateerde tekortkomingen en het gevaar dat dit oplevert voor de veiligheid van de cliënten".

Recent deden de inspecties onderzoek bij Zorgboerderij ’t Polböske te Enschede, een instelling die 24-uurs hulp biedt met verblijf aan jongeren van 14 tot en met 21 jaar met complexe problematiek (zoals ADHD en autisme). "Aanleiding voor het onderzoek was een signaal over de slechte kwaliteit van zorg aan de cliënten dat de inspecties in juni hebben ontvangen", meldt de Inspectie Jeugdzorg.

Voglens de Inspectie Jeugdzorg en de IGZ wordt de zorg aan de cliënten dusdanig onprofessioneel vormgegeven, dat dit grote risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de cliënten met zich meebrengt. De inspecties doelen daarbij op "de gedragingen waarbij hardhandig en vrijheidsbeperkend is ingegrepen richting de cliënten en waarvan de leidinggevende heeft aangegeven dat hij dit weer zou doen als het nodig zou zijn".

Goede intenties

De inspecties gingen na een inspectiebezoek in juni nog uit van de goede intenties van de bestuurder van ’t Polböske omdat hij bereid was per direct de instelling te verlaten voor onbepaalde tijd en kenbaar maakte zich te willen professionaliseren. "Sinds het toezichtbezoek hebben zich echter ontwikkelingen voorgedaan, ten gevolge waarvan het vertrouwen in de bestuurder volledig is verdwenen en de zorgen over de veiligheid van de cliënten aanzienlijk zijn toegenomen."

De bestuurder heeft in strijd met de afspraken met de inspecties de instelling toch betreden, heeft contact gehad met cliënten via whatsapp en heeft zich bemoeid met de zorg die de cliënten ontvangen. De inspecties noemen zijn recentelijke inmenging binnen 't Polböske niet professioneel, schadelijk voor de cliënten en in strijd is met de gemaakte afspraken. "Ook deze omstandigheid maakt het direct ingrijpen in de situatie noodzakelijk."

Strafrechtelijk onderzoek

Het ANP meldt dat het Openbaar Ministerie is begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar de "eventuele misstanden" bij de zorgaanbieder. Bij 't Polböske was niemand bereikbaar voor bereikbaar. De website van de zorgaanbieder is sinds woensdagochtend uitgeschakeld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top