ACTUEEL

Klant fysiotherapeut wil beter zicht op kosten

Een kwart van de patiënten wil door hun fysio- en oefentherapeut beter geïnformeerd worden over de kosten en het aantal behandelingen voorafgaand aan het behandeltraject. Vijftien procent mist daarnaast betrokkenheid van de behandelaar. Toch zijn ze blijkens een tevredenheidscijfer van 8,5 content met hun behandeling.

Dat komt naar voren uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland naar oefen- en fysiotherapeuten. Aan het onderzoek deden bijna achtduizend mensen mee die nagenoeg allemaal in het afgelopen jaar een behandeling ondergingen. Van de deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 61 jaar, heeft 84 procent één of meer chronische aandoeningen.

Informatie

Van de ondervraagden zegt 45 procent dat de oefen- of fysiotherapeut voor de behandeling begon niet heeft gezegd hoeveel het zou gaan kosten. Ook over de duur van de behandeling is vaak vooraf geen informatie gegeven. Bijna de helft van de mensen zegt dat ze vooraf niet wisten hoe lang de behandeling zou gaan duren.

“Een kwart van de patiënten wil beter geïnformeerd worden over de kosten en het aantal behandelingen”, zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland. “Dat is niet in alle gevallen exact te voorspellen omdat het vaak gaat om maatwerk. Maar we willen wel dat een therapeut vooraf de patiënt altijd goed informeert over wat hij kan verwachten, ook ten aanzien van het effect van de behandeling.”

Inspraak

Dat patiënten over het algemeen tevreden zijn over de fysio- of oefentherapeut, komt met name door de deskundigheid van de therapeut, het effect van de behandeling en de persoonlijke aandacht voor de patiënt. Toch geeft vijftien procent van de totale groep deelnemers aan dat de therapeut geen betrokkenheid toont bij het behandelproces. Ook zegt eenzelfde percentage geen of nagenoeg geen inspraak te hebben gehad bij de behandelkeuze. “Ik vind dat de fysio- en oefentherapeuten zich dit aan moeten trekken”, zegt Veldman. “Het is belangrijk voor het resultaat van de behandeling dat de therapeut zich betrokken en belangstellend opstelt.”

Verbeteren

Patiëntenfederatie Nederland pleit voor betere informatievoorziening en voor duidelijke richtlijnen. Hiervoor zijn zowel zorgverzekeraars als de therapeuten aan zet. Op ZorgkaartNederland.nl is nu al enige informatie te vinden over zorgaanbod van fysio- en oefentherapeuten, en delen patiënten hun ervaringen met elkaar. Patiëntenfederatie Nederland wil samen met de beroepsorganisaties van therapeuten ZorgkaartNederland uitbreiden met meer relevante keuze-informatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top