ACTUEEL

Zeeuwse gemeenten onderzoeken effect jeugdzorg

Zeeuwse gemeenten en Stichting Intervence doen mee aan een landelijk onderzoek naar de effecten van jeugdzorg. Het onderzoek in Zeeland moet criteria opleveren om de resultaten van jeugdbescherming en jeugdreclassering te meten.

De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de brancheorganisaties in het jeugddomein werken aan landelijke 'outcome criteria' voor jeugdhulp, bijvoorbeeld over uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie. Doel is om het effect van interventies eenduidig te kunnen vergelijken.

Passend

Voor de onderdelen jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn nog geen passende criteria geformuleerd. Het gaat hierbij om hulp aan kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd en kinderen die een bedreiging zijn voor de veiligheid van de samenleving. Het onderzoek waaraan de Zeeuwse gemeenten en Intervence deelnemen moet leiden tot een set met gegevens voor het meten van de zorg aan deze kinderen.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij werken hiervoor samen met gecertificeerde instellingen (GI). Intervence is de GI voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zeeland

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top