ACTUEEL

Gemeente weigert deelname aan verplicht Wmo-onderzoek

De Brabantse gemeente Laarbeek weigert mee te doen aan het jaarlijkse Wmo-cliëntervaringsonderzoek en de gevraagde gegevens over te dragen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Alle andere Nederlandse gemeenten hebben wel aan deze verplichting voldaan, meldt Binnenlands Bestuur.

Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe Wmo-cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. De resultaten moeten zij uiterlijk 1 juli overdragen aan het ministerie.

Laarbeek is echter niet van plan de gevraagde gegevens te leveren. "Hoewel wij het als gemeente belangrijk vinden om inzicht te krijgen in de ervaringen van onze cliënten, zijn wij weinig enthousiast over de manier waarop dit als wettelijke plicht zijn vertaling heeft gevonden", aldus wethouder Joan Briels in reactie op een aanmaning van VWS.

Volgens de gemeente is de vragenlijst te weinig toegesneden op de lokale situatie, waardoor het onderzoek "weinigzeggende" resultaten zou opleveren. Ook zou er sprake zijn van "onderzoeksmoeheid" onder inwoners en is het voor de gemeente te weinig duidelijk wat er met de opgehaalde gegevens gebeurt. Briels voelt er meer voor om periodiek persoonlijke gesprekken te houden met Wmo-cliënten ter verbetering van het plaatselijke Wmo-beleid.

Kritisch

Laarbeek heeft het ministerie gevraagd de verplichting en de onderliggende doelstelling kritisch tegen het licht te houden. In een reactie stelt VWS dat Laarbeek zich aan de wet behoort te houden, maar eenmalig geen gevolgen zal verbinden aan het verzuim. Ook heeft het ministerie Briels uitgenodigd "om mee te denken over de doorontwikkeling van het cliëntervaringsonderzoek", aldus Binnenlands Bestuur.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Marlieke de Jonge

28 juli 2017

Ik vind het wel dapper dat een Gemeente een keer dwars gaat liggen. Het landelijk! verplichte WMO-onderzoek over locaal! beleid is echt onnodig pijnlijk en diskwalificerend, taaltechnisch te ingewikkeld en verder 'niets-zeggend'.
Reden waarom ik het ding als WMOburger niet heb ingevuld. Maar dat slaat natuurlijk geen deuk in een pakje boter. Het is meer een wanhopige kreet 'iemand moet iets doen aan deze collectieve onzin!'
Deze Gemeente dus.
Of het helpt, weet ik niet, maar hierbij een steunbetuiging van een 'beleidsresistente burger'.

Bij vragenlijst-moeheid kan ik me ook wel iets voorstellen.

V. Valk

28 juli 2017

Ik ben nog nooit een Wmo-hulpvrager tegengekomen die gevraagd is hoe hij de zorg uit Wmo ervaart terwijl ik toch veel mensen spreek. Hoe komt een gemeente die wel de gegevens aanlevert aan deze gegevens? Er staat ook niets over vermeld op de site of folder van de gemeente dat de gemeente die gegevens nodig heeft van clienten.

Wulf van Loenen

29 juli 2017

Ja, vanuit m'n periode in de WMO cliëntenraad weet ik dat gemeenten een onderzoeksbureau jaarlijks dit onderzoek laten uitvoeren onder bij dwarsdoorsnede van de WMO cliënten in haar gemeente. Gemeenten die hun WMO zaakjes goed op orde hebben weinig problemen met dit jaarlijkse onderzoek. En andere gemeenten gebruiken het graag om kwaliteit te verbeteren. De onderzoeksuitkomsten geven een mooi beeld van 'WMO tevredenheid' in gemeenten ten opzichte van elkaar. Zo kun je van elkaar leren.

Marlieke de Jonge

29 juli 2017

Elke Gemeente is verplicht dit onderzoek uit te voeren, de burger die gebruik maakt van WMOvoorzieningen gelukkig niet. De burger kan gewoon saboteren en dat doet deze burger ook, zolang de vragenlijsten zo normatief en diskwalificerend zijn. De waarde van al die vragenlijsten waag ik ook te betwijfelen. Ik kan er mijn ervaringen vrijwel nooit in kwijt. En ik vertik het om een beetje dom tevreden of ontevreden te zitten zijn. Evaluatie en effectmeting: prima, maar dat kan best op een manier die 'de burger' recht doet als actief-handelend en zelf-denkend mens.

Top