Finance

Novadic-Kentron schrijft wederom rode cijfers

Verslavingszorginstelling Novadic-Kentron heeft 2016 afgesloten met een financieel tekort van bijna 3 miljoen euro. Belangrijke veroorzaker van het tekort is de geboekte waardevermindering van het vastgoed.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de zorgaanbieder.

Het tekort was in 2015 nog ruim 6,7 miljoen euro. Novadic-Kentron stelt inmiddels weer "de weg omhoog" te hebben gevonden. In de eerste zes maanden van 2017 is sprake van een positief resultaat en de verwachting is dat dit jaar met een sluitende exploitatie zal worden afgesloten.

De reservering voor de verwachte claims van zorgverzekeraars naar aanleiding van de zelfonderzoeken heeft Novadic-Kentron naar beneden bijgesteld voor 2016. Er is voortgang bereikt in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Omdat niet alle zorg uit voorgaande jaren aan de formele eisen van de zorgverzekeraars voldeed, lagen er hoge claims. Doordat er wel sprake is van geleverde zorg die overeenkomt met de huidige stand van wetenschap en praktijk valt de verwachte terugbetaling lager uit, stelt de zorgaanbieder.

Reorganisatie

Tussen 2014 en 2016 heeft Novadic-Kentron een grote reorganisatie doorgevoerd om een gezonde bedrijfsvoering te realiseren, waarbij maar liefst 250 formatieplaatsen zijn geschrapt. In overleg met banken, verzekeraars, gemeenten en justitie heeft de organisatie een uitgebreid verbeterplan doorgevoerd. Bijna alle administratieve processen zijn tegen het licht gehouden en opnieuw ingericht. De komende jaren blijft Novadic-Kentron veel aandacht besteden aan de verbetering van de bedrijfsvoering, maar legt de organisatie tegelijkertijd ook weer de focus op het vernieuwen van het zorgaanbod en investeren in kwaliteit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top