HRM

FNV richt pijlen op Wonen en Zorg Purmerend

Medewerkers van Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP) en FNW Zorg & Welzijn hebben op 5 augustus actie gevoerd tegen de te hoge werkdruk in de verpleeghuizen en de wijkteams. Gesprekken met de raad van bestuur over hebben nog niet geleid tot concrete oplossingen voor de werkdruk, volgens de vakbond.

Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, noemt enkele concrete oplossingen. Zo zijn er zorgmedewerkers die graag meer uren willen werken. Ook zijn er "genoeg niveau 2-medewerkers" die onlangs hun baan verloren hebben en staan te "trappelen" om terug te keren. Nu worden er volgens Van der Pligt veel niveau 2-medewerkers vanuit het uitzendbureau ingehuurd. "Dat kan toch niet de bedoeling zijn: terug met die mensen!"

De medewerkers lopen volgens de vakbondsbestuurder op hun tandvlees. Daarom hebben ze actie gevoerd. Om hun eisen kracht bij te zetten, hebben medewerkers op alle locaties in Purmerend ijsjes uitgedeeld en hun eisen uitgelegd aan cliënten, familie en collega’s.

Bezuinigingen

SWZP laat in een reactie weten dat het werk nu eenmaal met minder mensen moet worden gedaan, als gevolg van de bezuinigingen van de rijksoverheid op de ouderenzorg. Wim van ’t Veer, directeur-bestuurder van SWZP: "We vragen van onze medewerkers om zich flexibel in te zetten, extra te werken als dat nodig is, zich te ontwikkelen en een nieuwe manier van werken eigen te maken. Dat is nogal wat."

Omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en eenmaal in een verpleeghuis opgenomen zwaardere zorg nodig hebben, worden de zorgtaken van aanbieders steeds zwaarder. SWZP is daarom vorig jaar gestart met een kwaliteitsverbetertraject. Een belangrijke pijler hierin is bezuinigen op het management. Met het vrijgekomen budget heeft de zorgaanbieder extra verpleegkundigen aangenomen.

Daarnaast heeft SWZP de teams verkleind, waardoor er kortere lijnen zijn. Op de woon-/zorglocaties wordt gewerkt met integrale teams, waarbinnen naast zorg en verpleging ook welzijn en huishouden een rol hebben. De teams worden begeleid door een zorgcoach, die hen in tweewekelijkse bijeenkomsten klaarstoomt voor de zwaarder wordende zorgtaak. Ook worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om opleidingen te volgen om op niveau 3 of 4 te komen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Arjan

11 augustus 2017

De Fnv wil zich graag profileren, met uiteindelijk 0 resultaat. Ik ben benieuwd naar wat er uiteindelijk uitkomt. Voor mij staat vast dat het doel van de FNV actie voeren om het actie voeren is, om de agenda van de SP (moederpartij) uit te voeren.

Rob Verwoerd

11 augustus 2017

Die FNV blijft oproer kraaien zo in 'de zorg', mede hierdoor wordt 'de zorg' in de media bekritiseert tot slecht. En blijft er een negatieve sfeer gecreëerd worden. Van mening ben ik, als er correcte informatie vanuit RVB naar werkvloer komt zodat Nut Noodzaak en Urgentie bekend worden en er meer begrip getoond wordt. Hierdoor minder gevoelig voor het gedoe van de FNV....

Top