HRM

Aantal banen in VVT daalt

Het aantal banen in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) is in het tweede kwartaal van 2017 met 5,6 procent afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2016 was nog sprake van een stijging van bijna 14 procent in deze sector.

Dit blijkt uit de MKB Banenmonitor van Van Spaendonck.

De vanaf 2014 ingezette groei in het mkb zet door. Gemiddeld bedroeg de stijging in het tweede kwartaal bijna 4 procent. De groei in banen ligt hoger dan de door CBS gesignaleerde groei van het BBP die tot en met het eerste kwartaal op ruim 3 procent stond.

De VVT-sector vormt hierin dus een uitzondering. Ook onder tandartsassistenten signaleerde Van Spaendonck achteruitgang in werkgelegenheid, van bijna 3 procent.

In de kinderopvang is sprake van een forse groei in werkgelegenheid. Ook de bouwsector ziet het aantal banen toenemen, volgens de onderzoekers waarschijnlijk het gevolg van de aantrekkende (woning-)bouwmarkt. Onder meer de timmerindustrie, architectenbureaus, het notariaat, de meubelindustrie en detailhandel plukken hier de vruchten van.

Groei

Alle Nederlandse regio’s laten groei in werkgelegenheid zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De verschillen tussen de regio’s zijn klein. In Utrecht en Groningen is de groei het minst met 2,4 procent en ligt daarmee onder het gemiddelde. De groei in de provincies Drenthe, Overijssel en Flevoland ligt net boven het gemiddelde.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

16 augustus 2017

Daling aantal banen in VVT wordt hier als "verrassing" gemeld. Algemeen bekend is dat de "welzijn-"kant van deze branche krimpt. Immers verzorgingshuizen en bejaardenoorden sluiten omdat "thuisblijven" het beleid is. De gezondheidsvoorzieningen als wijkverpleging, groeien daarentegen. De "achtervangvoorziening" zoals het verpleeghuis is bezig de kernfunctie "verplegen", gezien de instroom van mensen met complexe verpleegproblematiek, weer te accentueren. Immers, zodra de indicatie "verpleging" door bijvoorbeeld het CIZ wordt gesteld, zal verpleegkundige know how aangewend moeten worden. Met alleen de indicatie "verzorging" zal verblijf in een verpleeghuis niet meer lukken.

D G o

16 augustus 2017

Peter, deze reactie van jou (over een ontwikkeling die inderdaad bij een ieder toch wel bekend moet zijn) zou iedereen zeer ongerust moeten maken. Maar dat doet het niet. Misschien is ook hiervoor een 'HugoBorst-actie' voor nodig!?!

Top