ACTUEEL

Drie ziekenhuizen moeten werk maken van infectiepreventie

Drie ziekenhuizen moeten werk maken van infectiepreventie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft drie ziekenhuizen gemaand om de infectiepreventie te verbeteren. Het gaat om het Zaans Medisch Centrum, Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en het Flevoziekenhuis in Almere hebben van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De inspectie bezocht in het voorjaar vier ziekenhuizen in het kader van het project Toezicht Infectiepreventie (TIP). Alleen het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam voldeed aan alle eisen. Bij het Zaans Medisch Centrum (ZMC) constateerde de inspectie tekortkomingen op het gebied van de werkkleding, handhygiëne, desinfectie en het spoelen van po's. Het Flevoziekenhuis had op deze gebieden de zaken op orde, maar alle drie de ziekenhuizen scoren onvoldoende op het gebied van hun kennis van isolatie ten behoeve van infectiepreventie. De Gelre Ziekenhuizen voldeden niet aan de eisen met betrekking tot desinfectie en het spoelen van po's.

Voorbeelden van de fouten die de inspectie zag, waren verpleegkundigen die sieraden droegen en met open jassen werkten, artsen die met OK-mutsen en handschoenen op de gang liepen en na het uittrekken hiervan geen handalcohol gebruikten. Verder werd er slecht omgesprongen met schoonmaakmiddelen en waren er tekortkomingen  bij het spoelen van po's.

Isolatie

Bij de drie ziekenhuizen zag de inspectie ook tekortkomingen op het gebied van isolatie. Kennis hiervan was onvoldoende verspreid door de organisaties. Artsen en verpleegkundigen waren onvoldoende geschoold in het veilig betreden en verlaten van isolatiekamers.

Ook technisch was de isolatie niet in orde. Bij Gelre Ziekenhuizen waren de isolatiekamers waren aangesloten op het gebouwbeheerssysteem maar het was voor de gebruiker niet inzichtelijk of een kamer voor isolatie in gebruik was of niet. De druk in de isolatiekamers werd daarnaast ook niet op een andere manier bewaakt, bijvoorbeeld met een (akoestisch) signaal.

Bij het ZMC vond de inspectie een falend dan wel vertraagd alarmeringssysteem bij twee van de drie bezochte isolatiekamers. Jaarlijks technisch onderhoud kon niet worden aangetoond. De ziekenhuizen krijgen maximaal een half jaar de tijd om verbetering te tonen.

In een reactie zegt een woordvoerder van het Flevoziekenhuis dat er de afgelopen jaren veel aandacht is besteed aan hygiëne, infectiepreventie en antibiotical stewardship, onder andere met het oprichten van het Antibiotica Team. "Het inspectiebezoek van 23 mei verliep soepel, in de nabespreking was IGZ complimenteus, met name over het kennisniveau van onze schoonmakers. De IGZ had 'slechts' één punt van aandacht/verbetering: de regels rondom isolatie en isolatieverpleging zijn nog onvoldoende bekend bij de betrokken zorgverleners. Het Flevoziekenhuis heeft een half jaar gekregen om dit te optimaliseren en een e-learning module voor alle professionals die met isolatieverpleging te maken hebben, gaat deze tekortkoming verhelpen", aldus de woordvoerder.

Toezicht infectiepreventie

Het project Toezicht Infectiepreventie (TIP) draait om infectiepreventie in algemene zin met speciale aandacht voor het tegengaan van de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in het ziekenhuis. In 2016 schreef de IGZ in de  projectrapportage dat de infectiepreventie in ziekenhuizen echt beter kan. De helft van de bezochte ziekenhuizen voldeed toen bij herbezoek niet aan de normen. 

De inspectie heeft de afgelopen jaren tijdens eerdere rondes (TIP 1 en TIP 2) in de bezochte ziekenhuizen duidelijk verbeteringen geconstateerd. De aandacht voor infectiepreventie in de bezochte ziekenhuizen is ontegenzeggelijk toegenomen, schrijft de inspectie, maar het is van belang om deze aandacht vast te houden. De dreiging van toename van antibioticaresistentie is geenszins afgenomen.

De minister van VWS heeft met het gehele zorgveld een aantal afspraken gemaakt over te behalen doelen in de komende jaren, waaronder het terugdringen van het aantal vermijdbare zorginfecties met 50 procent en het terugdringen van onjuist antibioticagebruik met 50 procent. Daarom voert de inspectie dit jaar wederom een nieuwe inspectieronde op dit onderwerp uit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top