ACTUEEL

Mosae Zorggroep verkeert in zwaar weer

Mosae Zorggroep in Maastricht heeft het financieel moeilijk en het ziekteverzuim onder medewerkers is hoog. Vakbonden en politiek maken zich zorgen.

Mosae Zorggroep sloot 2016 ruim 3 miljoen in de min af, blijkens het jaarverslag. Het negatieve resultaat in 2016 is volgens de zorgaanbieder met name te wijten aan het feit dat in 2016 de opbrengsten constant zijn gebleven terwijl de personele en materiële kosten juist gestegen zijn. Vanwege onder meer de financiële positie van Mosae besloot de raad van toezicht in juni om de raad van bestuur uit te breiden met interim-bestuurder Ben de Valk. Bestuurder Marla Venderink gaat in oktober vervroegd met pensioen.

In het meest recente interne magazine, Mosaezine, zegt Ben de Valk dat er inmiddels "verschillende maatregelen op meerdere fronten" worden genomen om Mosae toekomstbestendig te maken. Zo kijkt de organisatie kritisch naar het uitgavepatroon en zijn onlangs alle duur betaalde externe adviseurs 'naar huis gestuurd'. De interim-bestuurder voorspelt dat de organisatie in september weer uit de rode cijfers zal zijn.

Puinruimer

Maar het personeel uitte zich kritisch in lokale media, evenals de vakbonden. FNV-bestuurder Wim van der Hoorn noemde De Valk in De Limburger een "puinruimer" die enkel in de kosten snijdt. "Hij heeft een vacaturestop ingesteld en er mogen geen uitzendkrachten meer worden ingehuurd. Hij snoeit en knot, terwijl er nu juist moet worden geïnvesteerd."

FNV en CNV hebben De Valk een brandbrief gestuurd over onder meer een roosterwijziging waardoor verzorgenden 20 procent minder worden ingezet en hun diensten worden opgeknipt. Inmiddels maken de wethouders van Ouderenbeleid en van Wmo zich zorgen.

Basisrooster

De Valk laat in een reactie weten dat er niet minder mensen worden ingeroosterd, maar dat er vanaf 1 september zal worden gewerkt met een basisrooster. Dit zou de rust binnen de organisatie vergroten alsook de kwaliteit van zorg, "omdat de uren in het basisrooster uitsluitend cliëntgebonden en dus zorg-uren zijn". Bovendien heeft Mosae de zelfsturing stilgelegd en daarmee taken bij teams weggehaald. "Medewerkers krijgen hierdoor meer ruimte en tijd om directe zorg te leveren."

"Het volume van medewerkers en functies was al sinds juli-augustus conform de benchmark (Actiz) binnen Mosae maar onevenredig verdeeld per team waardoor medewerkers nu intern verplaatst worden." Volgens De Valk zijn er op dit moment geen openstaande vacatures binnen de organisatie.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Drost

27 augustus 2017

De heer Ben de Valk is een uiterst ordinaire en riskante interim manager. Elke Raad van Toezicht of iedere Raad van Bestuur zou zich wel tien keer moeten bedenken of men deze 'slachter' die een spoor van vernieling achterlaat overal waar hij a.i. zijn regime kon doorvoeren wel tijdelijk wil aanstellen binnen de organisatie. De heer De Valk mag er dan wel inslagen de financiële kant van de organisatie tijdelijk (want daar zijn gewoon bewijzen van) te herstructureren maar laat bij het overgrote deel van onder zijn leiding (lees: schrikbewind) uitgevoerde herstructureringen een spoor van vernieling na onder medewerkers en aan de zorg van de organisatie gebonden hulpbehoevenden. Het aanstellen van de heer De Valk is voor elke bestuurder of toezichthouder een brevet van onvermogen door onvoldoende inzicht in (financiële)sturing van de organisatie. Daarom komt, binnen slecht bestuurde organisaties, te laat in beeld dat men op grote verliezen afstevent of reeds maakt. Het enige wat deze 'bestuurders' als uitweg zien is het trekken aan de noodrem namelijk het inhuren van saneerder Ben de Valk onder het mom van het afstevenen op een faillissement. Met deze dreiging worden medewerkers onder druk gezet. De heer De Valk herhaald gewoon overal zijn kunstje, zijn beurs is gevuld en de instelling wordt in ontreddering achtergelaten.

Top