ACTUEEL

IGZ geeft Just Care een aanwijzing

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een aanwijzing gegeven aan de Stichting Just Care, die ambulante geestelijke gezondheidszorg levert. De inspectie ziet ernstige tekortkomingen in de manier waarop de Haagse instelling zorg verleent, wat leidt tot een "hoog risico op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de patiënten".

De IGZ heeft Just Care verschillende keren bezocht en gewezen op de dingen die men moet verbeteren. Toch is de zorg nauwelijks verbeterd en voldoet deze nog steeds niet aan de voorwaarden. Het bestuur heeft volgens de IGZ onvoldoende verbetermaatregelen genomen. "Dat getuigt niet van verbeterkracht", stelt de inspectie.

De raad van toezicht is een aantal maanden helemaal afwezig geweest en op dit moment is er maar één lid beschikbaar. De inspectie stelt dan ook dat Just Care moet verbeteren op het gebied van goed bestuur, personeel, dossiers en medicatieveiligheid. Zo moet het bestuur voortdurend kwaliteitsinformatie verzamelen en die gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Verder moet de bestuurder ervoor zorgen dat medewerkers de richtlijnen, protocollen en werkinstructies kennen.

Aanwijzing

In het belang van de veiligheid van de patiënten geeft de IGZ Just Care een aanwijzing. De zorgaanbieder moet binnen vier maanden voldoen aan de normen die in de aanwijzing staan. Als dat niet gebeurt, dan kan de inspectie een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top