Finance

NIPT kan niet uit basisverzekering worden vergoed

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) kan niet uit de basisverzekering vergoed worden. Volgens het Zorginstituut is er bij deze test namelijk geen sprake van een individuele zorgvraag.

Op verzoek van de minister Edith Schippers (VWS) heeft het Zorginstituut een advies opgesteld over opname van de NIPT in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg kan volgens het Zorginstituut alleen uit de basisverzekering worden vergoed als een verzekerde met een individuele zorgvraag naar een zorgverlener gaat. "Bij prenatale screening is daarvan geen sprake: het is een (ongevraagd) aanbod van zorg aan een deel van de Nederlandse bevolking, namelijk aan alle zwangere vrouwen. Als onderdeel van de prenatale screening is er bij de NIPT dus ook geen sprake van een individuele zorgvraag; hierdoor kan deze test niet uit de basisverzekering worden vergoed."

De NIPT kan alleen worden vergoed uit de basisverzekering als er een medische indicatie is. Voor de NIPT betekent een medische indicatie dat een zwangere vrouw een hoger risico dan gemiddeld heeft op een kindje met één van de aangeboren afwijkingen waarop de NIPT test. Die afwijkingen zijn de syndromen van Down, Edwards en Patau. Medische indicaties voor de NIPT kunnen zijn: uitkomsten van eerdere zwangerschappen, de familiegeschiedenis van aangeboren afwijkingen en een positieve uitkomst op de combinatietest.

Tijdelijke subsidieregeling

De NIPT is vanaf 1 april 2017 voor alle zwangere vrouwen beschikbaar als eerste test binnen de prenatale screening, naast de combinatietest. De vergoeding van de NIPT gebeurt via een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van VWS. Een zwangere zonder medische indicatie betaalt voor de NIPT een eigen bijdrage van 175 euro, ongeveer evenveel als de eigen betaling voor de combinatietest.

Het Zorginstituut merkt verder op dat twee andere onderdelen van de prenatale screening, namelijk counseling en structureel echoscopisch onderzoek, nu wel onder de basisverzekering vallen. Voor deze onderdelen geldt dezelfde redenering als voor de NIPT. Daarom adviseert het Zorginstituut de minister van VWS om vanaf 2019, na beëindiging van de subsidieregeling NIPT, alle onderdelen van de prenatale screening op dezelfde manier te financieren. De minister en de politiek moeten besluiten welke financieringsbron dat kan zijn in plaats van de Zvw.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Martina Cornel

29 augustus 2017

Is er bij zorg voor zwangeren überhaupt wel sprake van een individuele zorgvraag? Gezonde zwangeren blijven onder controle om de gezondheid voor aanstaande moeder en kind te optimaliseren, niet omdat ze een vraag hebben. Is eigenlijk alle gezondheidszorg in strikte zin (ik bedoel niet ziekenzorg, maar zorg voor onze gezondheid) binnenkort niet meer onderdeel van de verzekerde zorg? In een tijd waarin onze bevolking veroudert, en de mogelijkheden voor preventie toenemen, zou ik liever pleiten voor het uitbreiden van de categorie "geïndiceerde preventie" die wel binnen het basispakket valt. Zwangerschap is een hele goede indicatie voor verzekerde gezondheidszorg.

Top