ACTUEEL

Ziekenhuizen starten campagne voor laaggeletterde patiënt

Vijf ziekenhuizen, verenigd in het netwerk mProve, starten in de Week van de Alfabetisering in september een campagne gericht op patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. Doel is om de communicatie tussen deze patiëntengroep en zorgverleners te verbeteren.

In mei van dit jaar maakten het Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima MC en Rijnstate bekend hun krachten te bundelen in het netwerk mProve. De zorginstellingen spraken af samen aan projecten te werken die ieder ziekenhuis afzonderlijk niet kan realiseren.

Laaggeletterdheid 

Een van de eerste gezamenlijke projecten van het netwerk is het aanpakken van het probleem van laaggeletterdheid onder patiënten. Voor de mProve-ziekenhuizen is dit een belangrijk speerpunt, omdat het begrip van gezondheidsinformatie van levensbelang kan zijn voor patiënten.

De bewustwordingscampagne richt zich op zowel patiënten als medewerkers van de ziekenhuizen. Zorgverleners krijgen een herkenningswijzer aan de hand waarvan zij kunnen achterhalen of een patiënt laaggeletterd is, zodat zij hun communicatie hierop kunnen aanpassen. Ook gaan ziekenhuizen posters ophangen met een oproep aan patiënten het te melden als ze moeite hebben met lezen en schrijven.

Spreekkamer

De activiteiten tijdens de Week van de Alfabetisering, die van 4 tot en met 11 september loopt, vormen het startpunt van een reeks activiteiten gericht op een betere communicatie tussen patiënt en zorgverlener. In het najaar gaan de ziekenhuizen hun zorgverleners trainen in effectieve communicatie in de spreekkamer. Daarnaast gaan zij gezamenlijk middelen ontwikkelen om de moeilijk begrijpelijke medische informatie toegankelijk te maken, zoals voorlichtingsfilms en apps. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

R. M. Dalmijn

30 augustus 2017

Prima, een mij zeer sympathiek, initiatief. Wellicht aardig om er twee deelpopulaties parallel aan toe te voegen.
1. De "niet" patiënt
2. De medewerker

Inmiddels zijn er veel bronnen die melden dat 10-15% van de MBO afgestudeerden een geletterdheid hebben die functioneren ernstig belemmert. Mij is niet bekend dat inspecties van vws en of onderwijs hier fundamenteel onderzoek naar doen. Wel ontbreekt nog immer de alziende hoofdzuster en dreigt voortdurend het fenomeen van zelfsturende teams de kop op te steken. U ziet het voor u ; de analfabete patiënt krijgt ongestuurd het verkeerde pilletje (dat overigens dagelijks van vorm en kleur wisselt) kan daarover geen klacht schrijven en ziet het lerend vermogen van de organisatie niet echt verbeteren.
Ik zie uit naar uw rapportage.

Top