ACTUEEL

Belgische hoogleraar gaat tandheelkunde Radboudumc leiden

Hugo de Bruyn is per 1 oktober benoemd tot afdelingshoofd Tandheelkunde van Radboudumc. Met de komst van De Bruyn sluit de afdeling Tandheelkunde een interim-periode af onder leiding van Rob Barnasconi.

De Bruyn is hoogleraar Parodontologie en sinds 2004 verbonden aan de Universiteit Gent. Met zijn benoeming wordt niet alleen de leerstoel Parodontologie ingevuld, maar wordt ook een stap gezet in het speerpunt ‘internationalisering’ en verbinding gelegd naar zusterfaculteiten in het buitenland.

“Het lijkt mij boeiend en uitdagend mee te kunnen bijdragen aan de “kracht van de verandering” in de organisatie”, zegt De Bruyn over zijn nieuwe functie. “Aansluitend bij mijn visie dat de academische wereld naar buiten moet treden om bij te dragen aan kwaliteitsverhoging van het werkveld maar ook om voeling te houden met wat er leeft in de dagelijkse praktijk.”

De Bruyn is afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit Leuven in België en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de onderzoekslijn cariologie. Ook is hij actief geweest als associate professor en visiting professor aan de Universiteit van Lund in Zweden.

img_speaker_De-Bruyn

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top