ACTUEEL

Sophia en Rijnlands Revalidatie Centrum mogen fuseren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de fusie tussen Sophia Revalidatie in Den Haag en Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden goed. Volgens de ACM verandert de fusie nauwelijks iets aan de keuzemogelijkheden van patiënten en zorgverzekeraars.

Uit onderzoek van de ACM blijkt dat er een beperkte overlap is in de werkgebieden van Sophia en Rijnlands. Patiënten gaan op grond van waar ze wonen óf naar Sophia óf naar Rijnlands. Alleen in uitzonderlijke gevallen gaan patiënten naar een revalidatiekliniek die verder weg ligt, bijvoorbeeld als de kliniek in hun eigen omgeving een zeer specialistische behandeling niet biedt. In de huidige situatie bestaat er dus al weinig concurrentiedruk tussen beide centra. De fusie verandert daar weinig aan, aldus de kartelwaakhond.

Cliëntenraden zijn positief over de fusie. Verzekeraars geven aan dat de fusie weinig verandert aan de noodzaak om bij beide centra zorg in te kopen. Dat was voor de fusie al zo en dat zal zo blijven. Zorgverzekeraars geven aan dat de centra nauwelijks met elkaar concurreren.

Sophia en Rijnlands bieden beide medisch specialistische revalidatiezorg. Dit is zorg aan patiënten die door ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening lichamelijk beperkt raken. Het gaat hierbij om complexe zorg die in de kliniek of ambulant kan worden aangeboden aan volwassenen en kinderen. Door de fusie ontstaat een organisatie met een jaaromzet van een kleine 100 miljoen euro. Ongeveer tweederde hiervan komt voor rekening van Sophia.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top