Tech

App helpt huisarts bij vinden leeg verpleegbed

Zorgverleners in de regio Midden-Brabant kunnen met de nieuwe app ZorgbedMB snel een eerstelijnsbed regelen voor kortdurende opname van kwetsbare ouderen. De app is vanaf 1 september te downloaden en is een initiatief van Zorgnetwerk Midden-Brabant.

Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen hebben soms acuut extra zorg nodig. Het regelen van die extra zorg en het vinden van een bed voor een kortdurende opname kost met name de huisarts veel tijd, volgens het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Om die reden heeft de organisatie een app ontwikkeld die een overzicht biedt van de beschikbare eerstelijns bedden in de regio, voor zowel hoog-complexe als laag-complexe zorg.

Als een andere zorgvorm zoals geriatrische revalidatie zorg of een crisisbed nodig is, laat de app organisaties zien die deze zorgvorm kunnen leveren. Alle zeven zorgorganisaties die eerstelijns verblijf (ELV) aanbieden in Midden-Brabant (De Wever, Het Laar, Maasduinen, Schakelring, ’t Heem, Thebe en Volckaert) participeren in de app en houden met elkaar de beschikbare beddencapaciteit actueel. Verder is ZorgbedMB een "handig hulpmiddel om te bepalen welke zorgvorm het beste aansluit bij de zorgvraag van de patiënt". Bovendien kan de huisarts via de app een specialist ouderengeneeskunde of de geriater van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis consulteren.

Eerstelijnsbed

ELV is bedoeld voor kwetsbare oudere patiënten die tijdelijk (aanvullende) zorg nodig hebben en niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis vereist is. Die extra zorg kan geleverd worden op een eerstelijnsbed in een zorgcentrum. Door dit goed en snel te kunnen regelen wordt voorkomen dat patiënten onnodig lang op de huisartsenpost of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis moeten verblijven of zelfs in het ziekenhuis opgenomen moeten worden.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim Jongejan

3 september 2017

Deze app is een schijnoplossing. Hij suggereert dat het vinden van een passende plek voor kwetsbare ouderen slechts een logistiek probleem van (her)verdelen is. De app lost geenszins het probleem op van het ontbreken van opnamemogelijkheden. Hij kan zelfs het verkeerde beddenprobleem doen toenemen omdat door creatief indiceren om ergens maar een plek te vinden ouderen op een plaats terecht kunnen komen die eigenlijk niet daarvoor bedoeld is.

Jochem van Hal

4 september 2017

Blijkbaar maatschappelijk wel veel behoefte aan. Zie ook: https://www.icthealth.nl/nieuws/nieuwsitem/article/Bedweter-app-moet-verkeerd-gebruik-bedden-in-zorg-aanpakken.html. Misschien samenwerken en ook meteen het punt van Wim oplossen? Groet

Top