Tech

Helft zorgorganisaties experimenteert met robots

Helft zorgorganisaties experimenteert met robots

Ruim de helft van de IT-beslissers in zorginstellingen (52 procent) is momenteel actief bezig met robotica. Ze denken serieus na over de inzet van robots, experimenteren hiermee, of hebben reeds andere initiatieven ontplooid om robotica in de nabije toekomst te gaan toepassen.

Dit blijkt uit het marktonderzoek Outsourcing van IT in de Zorg 2017 dat managementadviesbureau Quint Wellington Redwood heeft uitgevoerd onder ruim 40 senior IT-beslissers in de zorg. “De technologische ontwikkelingen op het gebied van e-health, apps, domotica en robotica gaan snel”, zegt Angelique Boekee, Client Director Health & Life Sciences bij Quint, over het onderzoek: “De geïnterviewden geven aan dat een toekomst zonder robotica en domotica niet meer denkbaar is.”

Toch stuit grootschalige inzet van robotica en domotica vooralsnog op praktische en financiële barrières. IT-beslissers geven aan de waar de van robots in te zien, maar dan gaat het vooral over de toekomst. Voor zover robots al echt worden ingezet, dan gaat het om zogenoemde zora-robots en tiny-robots. Ook wordt er gesproken over robots die administratieve taken kunnen overnemen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er een duidelijk verschil is in de wijze waarop care en cure mogelijke toepassingen van robotica en domotica zien. Waar de care al daadwerkelijk aan het experimenteren of testen is, is er binnen cure op dit moment nog weinig ruimte voor robotica. De onderzoekers vermoeden dat dit samenhangt met het feit dat er in de care meer repeterende handelingen met een minder dynamisch cliëntenbestand plaatsvinden. Robots zijn in dat geval eenvoudiger effectief in te zetten. Overigens is er binnen zowel de cure- als care-organisaties een even groot percentage (14 procent) dat nog geen interesse heeft in robotica.

Outsourcing

Het onderzoek laat een groeiende belangstelling voor de outsourcing van IT-diensten zien. Waar vorig jaar nog 61 procent van de organisaties meer wilde gaan outsourcen is dit in 2017 naar 71 procent gestegen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het toegenomen vertrouwen ten aanzien van outsourcen. De meest genoemde reden voor outsourcing zijn verhoging van kwaliteit (30 procent), flexibeler kosten (16 procent) en focus op core business (15 procent). 

Cloud-awareness

Over het afnemen van diensten in de public cloud blijven de meningen verdeeld. Sommige organisaties geven expliciet aan niet in de public cloud te willen werken, andere staan hier positiever tegenover. In vergelijking met vorig jaar lijkt het vertrouwen in de veiligheid van diensten van leveranciers te zijn toegenomen. De onderzoekers constateren echter wel dat men zich nog steeds zorgen maakt over de locatie van de data. De onderzoekers bevelen daarom aan outsourcing in te passen in een breder, strategisch kader en de cloud als een middel en niet als doel te zien. Daarbij loont het om onderzoek te doen naar de vraag waar een cloudoplossing waarde toevoegt, bijvoorbeeld middels een ‘cloud readyness assessment’.

---

Skipr houdt op 14 november samen met Emerce de e-Health Convention 2017, dé gelegenheid om kennis te maken met nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van (digitale) zorgtechnologie. Ga voor meer informatie over het event naar e-Health Convention 2017.

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top