ACTUEEL

Prisma en Universiteit voor Humanistiek doen samen onderzoek

De Universiteit voor Humanistiek en zorgorganisatie Prisma gaan de komende jaren samen onderzoek doen naar zorg voor kwetsbare burgers. Het onderzoek richt zich onder meer op de rol van zorgethiek voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Zowel de Universiteit voor Humanistiek als Prisma hechten grote waarde aan een humane vormgeving van de zorgrelatie. Binnen deze zorgrelatie moet ruimte zijn voor verschillende perspectieven, zo vinden beide organisaties, dat van de cliënt, maar ook dat van diens familie en het professionele perspectief van de ondersteuner. Deze perspectieven ontmoeten elkaar altijd in een context van een bepaalde institutionele omgeving of organisatie. Prisma vormt zo’n context.

In een intentieverklaring beloven de organisaties om samen op zoek te gaan naar nieuwe financiering voor onderzoek, en hun kennis en expertise te delen. Zo zal de leerstoelgroep Zorgethiek onder leiding van Carlo Leget deelnemen aan een op te richten kenniscentrum Palliatieve Zorg van Prisma.

Prisma is een zorgorganisatie in Noord-Brabant die ondersteuning in alle levensfasen biedt aan mensen met een beperking. De ondersteuning richt zich op het verwerven van een eigen plek in de samenleving. De rechten van de mens vormen daarbij het uitgangspunt. Prisma kiest bewust voor een zorg-ethisch profiel. De Universiteit voor Humanistiek laat zich inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top