HRM

Campagne moet specialisten ouderengeneeskunde opleveren

Verenso en Samenwerkende Opleidingen tot Specialist Ouderengeneeskunde Nederland (SOON) zijn een campagne gestart om studenten en basisartsen te interesseren voor het specialisme ouderengeneeskunde. Aanleiding is de lage instroom in de opleidingen, terwijl de behoefte aan specialisten ouderengeneeskunde door het groeiend aantal kwetsbare ouderen toeneemt.

Onderdeel van de campagne 'Ouderengeneeskunde. Het specialisme van nu!' is het platform Ouderengeneeskunde.nu, waarop verhalen staan van artsen in opleiding tot specialist (aios) en specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast gaan de artsen tijdens meeloopdagen en informatieavonden spreken over hun vak.

Ook aios ouderengeneeskunde Doede Veltman hoopt studenten te enthousiasmeren voor zijn specialisme. "Na mijn studie ging ik als basisarts aan de slag in een modern verpleeghuis. Daar ging een wereld voor me open. Ik ontdekte dat je in de ouderengeneeskunde ongekend veel voor mensen kunt betekenen op de moeilijke momenten in hun leven. Maar ook dat de humor in het werk nooit ver weg is."

Opleidingsplaatsen 

Jaarlijks melden zich veel meer basisartsen aan voor de opleiding tot medisch specialist dan er aan opleidingsplaatsen zijn. Maar voor een aantal specialismen geldt geen overschot aan aanmeldingen, meldde ook de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en De Geneeskundestudent onlangs in hun magazine 'Onbekend maakt onbemind'. 'Onbekende' specialismen, zoals ouderengeneeskunde, krijgen hun opleidingsplaatsen moeilijk gevuld.         

Studenten zouden tijdens hun opleiding meer zicht moeten krijgen op carrièreperspectieven buiten het ziekenhuis, stellen LAD en De Geneeskundestudent. Ook de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vindt dat tijdens de studie meer aandacht moet komen voor alternatieven voor de opleiding tot medisch specialist. Het beeld dat studenten al in de bacheloropleiding krijgen van de medisch professional is dat van de ziekenhuisspecialist in witte jas, aldus de NFU. Dit beeld leidt volgens de koepel niet alleen tot persoonlijke teleurstellingen, maar ook tot verkeerde keuzes in de loop van de studie en daarna. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top