Tech

Rijnmond-ziekenhuizen gaan patiëntgegevens uitwisselen

De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) heeft een regionaal convenant getekend over elektronische uitwisseling van vertrouwelijke patiëntgegevens. De afspraken gelden voor behandeltrajecten in de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen en SRZ-zorgaanbieders in de regio Rijnmond.

In het convenant is onder meer opgenomen hoe de toestemming voor terbeschikkingstelling van patiëntengegevens in de regio is geregeld. Zo stellen partijen alleen informatie beschikbaar via (elektronische) zorginformatiesystemen wanneer de betrokken patiënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. De registratie van de toestemming gebeurt door het ziekenhuis waar de patiënt toestemming heeft gegeven en verhuist met de patiënt mee wanneer de behandelovereenkomst in een ander ziekenhuis moet worden voortgezet.

De ziekenhuizen en zorgaanbieders hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop zij de wettelijke rechten van de bescherming van persoonsgegevens regionaal garanderen, en over de continuïteit van de beschikbaarheid van gegevens. Overigens is het raadplegen van medische informatie door zorgverleners uitsluitend toegestaan wanneer dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de behandelovereenkomst, stelt SRZ.

Regio Rijnmond

SRZ is het samenwerkingsverband tussen de tien ziekenhuizen in de regio Rijnmond, waaronder het Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis en Rijndam Revalidatie. Het doel van SRZ is de kwaliteit van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond te bevorderen bij onderwerpen die een instelling overstijgen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top