Tech

Interzorg controleert medicijnen met MedEye

Zorgorganisatie Interzorg, actief in Noord- en Midden-Drenthe, voert het MedEye medicatieveiligheidssysteem in. Het systeem stelt zorgmedewerkers in staat om medicijnen automatisch te verifiëren aan het bed.

Zorgmedewerkers van Interzorg gaan bij de medicatieronde gebruikmaken van een verrijdbare computer met daarop een scanner, waarmee de medicatie van de cliënt kan worden gescand. Het apparaat verifieert of het om de juiste medicatie gaat. Dit moet ervoor zorgen dat patiënten de juiste medicijnen, in de juiste dosering en op het juiste moment krijgen toegediend. 

Karin van der Baan, persoonlijk begeleider bij Interzorg Nieuw Graswijk in Assen, werkte als proef zes maanden met MedEye: "Ook in Nieuw Graswijk, waar jonge mensen met dementie en niet aangeboren hersenletsel wonen, neemt de complexiteit en zwaarte van de zorg toe. Steeds meer cliënten gebruiken meerdere soorten medicatie en wijzigingen hierin zijn soms noodzakelijk. MedEye ondersteunt bij tussentijdse wijzigingen en digitale registratie. Met behulp van deze innovatieve technologie lukte het om in Nieuw Graswijk het aantal medicatiefouten tot vrijwel nul terug te brengen. Dat geeft een veilig gevoel."

Contract

Eind augustus ondertekenden Interzorg en Mint Solutions- MedEye een meerjarig samenwerkingscontract om het systeem bij alle locaties van Interzorg in gebruik te nemen. Dit gebeurt in afstemming met de apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Astrid-Odile de Visser, raad van bestuur van Interzorg, geeft aan op termijn te willen onderzoeken of het systeem ook binnen de thuiszorgsituatie toegepast kan worden. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top