ACTUEEL

Kwaliteitsregistratie hartzorg maakt grote sprong

Kwaliteitsregistratie hartzorg maakt grote sprong

De Nederlandse hartzorg maakt een grote sprong voorwaarts met de oprichting van de Nederlandse Hart Registratie (NHR). Door het samenvoegen van drie verschillende registers kunnen hartcentra voortaan beschikken over veel completere, eenduidige kwaliteits- en uitkomstinformatie. Met dit nieuwe fundament zullen de centra uiteindelijk betere zorg tegen lagere kosten leveren, zo verwachten de initiatiefnemers.

De NHR, die op 11 september in Den Haag officieel is gepresenteerd, is ontstaan door fusie van de aan de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) gelieerde Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN), de National Cardiovascular Data Registry (NCDR) van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en Meetbaar Beter, het waarde-gedreven verbeterprogramma waarin negentien hartcentra samen werken.  

De kracht van de fusie ligt in de bundeling van verschillende registratiedata op het gebied van hartzorg. Waar bijvoorbeeld de data over hartoperaties en hartinterventies tot voor kort los van elkaar op verschillende plekken werden verzameld, komen die nu binnen NHR samen. Daarmee kunnen behandelaren beschikken over gegevenssets die zowel qua volume als reikwijdte verder gaan dan de oude registraties.

Lerende omgeving

Idealiter stelt de NHR behandelaren in staat om de patiënt van diagnose tot na de behandeling te volgen. Door het efficiënt verzamelen, analyseren en terugkoppelen van alle relevante gegevens gedurende de hele patient journey kunnen artsen van elkaar leren wat goed is, wat beter kan en wat ze anders moeten doen. Door consequent het effect van de behandeling te meten en vervolgens te analyseren waarom het ene ziekenhuis betere resultaten heeft dan het andere, ontstaat een lerende omgeving en kan de kwaliteit van zorg volgens de principes van value based healthcare continu worden bewaakt en verbeterd. Dit is beter voor de patiënt en scheelt zorgkosten.

Gefundeerde keuzes

Het is de bedoeling dat artsen in een latere fase ook vooraf betere inschattingen kunnen maken van het korte en lange termijn effect van een behandeling. Daardoor kunnen artsen in de toekomst mogelijk beter gefundeerde keuzes maken in het aanbieden van een behandeling en deze keuzes aan de hand van concrete uitgangspunten voorleggen aan de patiënt.

Het samengaan van de drie registers heeft ook praktische voordelen voor de ziekenhuizen. Zo hebben ze niet langer te maken met drie verschillende manieren van registreren. Dit betekent behalve een lagere registratielast voor professionals, ook een eenvoudiger terugkoppeling.   

Internationale best practice

Door de fusie tot NHR ontstaat volgens de initiatiefnemers een organisatie die zich kan voegen bij internationale best practices, zoals bijvoorbeeld Swedeheart. De NHR gaat op korte termijn mogelijke samenwerking met deze Zweedse hartregistratie onderzoeken. De NHR zal daarnaast intensief met medische beroepsverenigingen, zoals de NVVC en de NVT samenwerken als ook met patiëntvertegenwoordigers zoals de Hartstichting.
Een belangrijke toekomstige pijler is wetenschappelijk onderzoek. De NHR wil onder meer wetenschappers in staat stellen om de effecten van behandelingen en medicijnen te onderzoeken. Ook gaat de NHR zich richten op een volledige landelijke registratie van veel voorkomende ziekten als hartfalen en boezemfibrilleren.

De uitgangspunten daarbij zijn patiëntgerichtheid, transparantie en onafhankelijkheid. Bijzondere aandacht zal er uit gaan naar de datakwaliteit en dataveiligheid. Een state of the art database- en digitale infrastructuur is daarbij essentieel, evenals een optimale dataveiligheid.

NHR_Arno Rutte_persfoto_12sept2017

VVD-Kamerlid Arno Rutte neemt de statuten van het NHR-bestuur in ontvangst.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top