ACTUEEL

Radboudumc start burgerforum voor discussie over zorgkosten

Het Radboudumc neemt het initiatief tot een burgerforum dat zich moet buigen over dilemma’s met betrekking tot het vergoeden van medische behandelingen in Nederland. Het burgerforum bestaat uit 24 burgers, geselecteerd met behulp van een steekproef uit de Nederlandse samenleving.

De leden van het forum gaan gedurende drie weekenden in september en oktober 2017 discussiëren over de zorg. Zij ontwikkelen een gezamenlijke visie op keuzes in de zorg in Nederland. Deze worden, in de vorm van een pamflet, gepresenteerd tijdens een conferentie in het voorjaar. Belanghebbenden en beleidsmakers in de zorg worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie en te reageren op het pamflet.

Het burgerforum gaat praten over de vraag welke behandelingen thuishoren in het basispakket van de zorgverzekering en welke niet; of de maatschappij wil betalen voor behandelingen die erg duur zijn, maar het leven slechts met enkele maanden verlengen, of voor behandelingen als IVF bij onvruchtbaarheid. Dit soort vragen hoopt de afdeling Health Evidence van het Radboudumc samen met een aantal partners in een burgerforum te beantwoorden.

Onhoudbaar

In 2015 werd in Nederland 95 miljard euro uitgegeven aan zorg; 14 procent van het nationaal inkomen. Bij ongewijzigd beleid zal dit stijgen naar 22 procent in 2040. De kostenstijging komt grotendeels door nieuwe dure behandelingen en is op termijn onhoudbaar. Dit vraagt om het maken van keuzes, stelt het Radboudumc. Twee zaken kunnen bijdragen aan meer expliciete besluitvorming: meer begrip bij burgers voor de noodzaak tot het maken van keuzes en meer kennis bij de politiek over maatschappelijke voorkeuren.

Het burgerforum is geïnspireerd op een vergelijkbaar initiatief, Burgerlabo, dat in juni 2015 heeft plaatsgevonden in België. Het Burgerlabo heeft geleid tot een breed gedragen veranderingsproces voor het maken van keuzes in de zorg. Het Radboudumc hoopt met het burgerforum het maatschappelijk debat rondom de zorg in Nederland te verbreden en verdiepen, door het faciliteren van een geïnformeerde discussie tussen burgers.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marcel Schouten

17 september 2017

Chapeau voor het initiatief van het Radboud om om deze manier de discussie bottom up aan te zwengelen. Dit betreft immers een maatschappelijke discussie, niet een zuiver medische, maar pogingen om deze discussie vanuit de medische stand op het bordje van de politiek te leggen lijken weinig effect te sorteren tot dusver.

Top