ACTUEEL

'Discussie geneesmiddelen moet niet alleen over geld gaan'

Discussies over medicijnen gaan te vaak alleen over de kosten. Dat stelt Michel van Agthoven, directielid bij Janssen, een farmaceutisch bedrijf van multinational Johnson en Johnson in de Benelux. Van Agthoven pleit voor een brede discussie, juist ook over de baten van geneesmiddelen.

Van Agthoven sprak tijdens een debat over dure medicijnen bij zorgverzekeraar VGZ in Arnhem. "Als je echt vooruitgang wil boeken met elkaar, moet je de kosten zien in relatie tot wat ze op leveren, in de zin van de medische uitkomst, maar ook hoe de patiënt die uitkomsten beleeft", stelt hij. "We kunnen het debat op een veel zinvollere manier met elkaar voeren, als we de stap kunnen we maken naar het voortdurend in kaart brengen van die kosten, medische uitkomsten en patiënt beleefde uitkomsten."

Een dergelijk breed debat zou van de farmaceuten een hogere mate van transparantie vragen, niet alleen over prijzen, maar ook over wat medicijnen nou echt doen. "Wat je daarvoor nodig hebt zijn welwillende veldpartijen die met elkaar die stap durven te zetten naar zo'n systeem en ook investeren  in wat je daarvoor nodig hebt, zoals registraties, het meten hoe de patiënt de zorg beleeft", aldus Van Agthoven.

In de video hieronder licht hij het een en ander verder toe:


4 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

19 september 2017

Juist wat Michel van Agthoven, directielid bij Janssen (farmaceutisch bedrijf) wil, dat doet Zorginstituut Nederland als adviesorgaan van het Ministerie al jaren. Zij onderzoeken de werkzaamheid van een geneesmiddel in relatie tot de prijs, bijvoorbeeld ten opzichte van een gewonnen levensjaar. Als de patiënt veel aan een middel heeft dan mag dat soms zelfs €150.000 per gewonnen levensjaar kosten. Farmaceut van Agthoven denkt marktcomform; een uniek zeldzaam product wat om leven of dood gaat mag alles kosten. Artsen, zorgverzekeringen en ministerie denken planmatiger; Zorginstituut Nderland kan niet anders dan ergens een grens trekken tussen prijs per gewonnen levensjaar, en woekerwinsten maken juist op deze medicijnen is niet humaan.

Michel van Agthoven

19 september 2017

Het is goed dat het Zorginstituut Nederland de werkzaamheid van een geneesmiddel in relatie tot de prijs op een zorgvuldige wijze toetst. Mijn pleidooi betreft het blijvend optimaliseren van een doelmatige toepassing van geneesmiddelen, ook na toelating tot het verzekerde pakket. Hierbij speelt de combinatie van medische uitkomst en patientperspectief een cruciale rol . Zo bereiken we nog veel meer met onze zorgeuro’s.

Mark Merkus

19 september 2017

Juist door de hoge kosten die de farmaceuten in rekening brengen voor geneesmiddelen, gaat de discussie nu vooral over de betaalbaarheid ervan. Logisch. Dhr. van Agthoven trekt een mistgordijn op door te beweren dat we het over de medische uitkomst en patiëntbeleving moeten hebben. Dat gebeurt al dagelijks op allerlei niveaus: van onderzoekers die een relatie (trachten te) leggen tussen kosten en werkzaamheid tot artsen die in gesprek met hun patiënt het behandelplan evalueren en bijstellen. Het pleidooi van dhr. van Agthoven past bij de prijsstrategie die de farmaceuten hanteren. Daarbij bepalen niet de kosten van het middel de verkoopprijs, maar gaat de farmaceut op zoek naar een zodanig hoog tarief dat het systeem nèt niet instort. Vooralsnog lijken we bereid te zijn heel veel te betalen voor middelen die veel opleveren en slechts weinig kosten.

Mark Stoelties

2 oktober 2017

Janssen prijst zijn medicijnen op basis van het maximum dat de markt wil betalen. Als ze op basis van kosten zouden prijzen zou deze discussie niet spelen. Door de hoge prijzen is hun businessmodel veel te kostbaar waardoor ze weer van die bizarre prijzen willen rekenen. Janssen is gewoon een aggressieve verkoopmachine, google maar eens op huff post en janssen dan zie je het vanzelf

Top