ACTUEEL

De Rigtergroep biedt risicovolle zorg

De zorg die de Rigtergroep biedt aan cliënten voldoet onvoldoende aan de normen en is daardoor risicovol, daarnaast is de huidige werkwijze rondom medicatie onverantwoord. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na een bezoek aan de zorgaanbieder.

De IGZ bezocht de Rigtergroep al in maart, maar maakt de resultaten van het bezoek nu bekend. De zorg die de Rigtergroep biedt, voldoet niet aan achttien normen. Dit kan volgens de inspectie leiden tot onnodige risico’s voor cliënten. Verder concludeert de inspectie dat de inzet van deskundig personeel niet altijd is afgestemd op de zorgvraag van de cliënt. Er is niet altijd op locatie een medewerker met een zorg- of welzijn opleiding aanwezig.

Op het thema Medicatieveiligheid stelt de inspectie dat de farmaceutische zorg op een "onverantwoorde wijze" wordt uitgevoerd. Zo leiden onder meer het ontbreken van een medicatieoverzicht en toedienlijsten tot onveilige en risicovolle zorg. Een noodzakelijke voorwaarde voor een goede zorg rond geneesmiddelen is een juiste werkwijze onder andere volgens de Handreiking 'Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg'.

De IGZ verwacht van de Rigtergroep binnen drie maanden een verbeterplan. Op basis van dit plan beoordeelt de inspectie of vervolgacties nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld een al dan niet aangekondigd hertoetsbezoek aan de Rigtergroep zijn.

Noodmaatregel

De Rigtergroep is de afgelopen maanden in opspraak geraakt. In juli deed de gemeente Nijmegen aangifte tegen de organisatie omdat er voor 1,1 miljoen euro gefraudeerd zou zijn met zorggeld. Begin september werd bekend dat de gemeente tientallen bewoners van de Rigtergroep elders gaat onderbrengen. Nijmegen nam deze noodmaatregel omdat de zorginstelling vanaf 1 oktober niet meer voor de bewoners kan zorgen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top