ACTUEEL

Subsidie voor Europees onderzoek naar eenzaamheid

Het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam gaat in samenwerking met de gemeente Rotterdam onderzoek doen naar eenzaamheid in een zestal Europese landen. Het project heeft een duur van 2 jaar en is deze maand gestart met een subsidie van de Europese Unie.

In Rotterdam voelt ruim de helft van de ouderen zich eenzaam. Eén op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. Daarom heeft gemeente Rotterdam het actieplan 'Voor Mekaar' ontwikkeld. Binnen dit kader gaan zes Europese landen samenwerken om kennis, competenties en vaardigheden te verbeteren van studenten en professionals.

De onderzoekers van Kenniscentrum Zorginnovatie gaan samen met gemeente Rotterdam een aantal best practices en een bad practice bij het bestrijden van eenzaamheid uitwisselen met Zweden, Frankrijk, Italië, Griekenland en België.

De best practices worden geëvalueerd op de inhoud van de interventie, de benodigde rol van de professional om de interventie te implementeren en de noodzakelijke vaardigheden van de professionals om de interventie uit te kunnen voeren. Daarnaast zullen succes- en faalfactoren en kritieke elementen van de best practices voor onderwijs, zorg- en welzijnspraktijk en (sociaal) beleid worden beschreven.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top