Finance

NZa verbetert declaratiemogelijkheid palliatieve zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de bekostiging van palliatieve zorg aan per 1 januari 2018. Ook verbetert de zorgautoriteit de regels voor het registreren en declareren van e-consulten in de medisch-specialistische zorg.

De NZa heeft besloten de bekostiging van palliatieve zorg aan te passen nadat zij enkele maanden geleden heeft geconcludeerd dat palliatieve zorg in de huidige situatie "vaak onbedoeld niet kan worden gedeclareerd". Om de knelpunten voor 2018 op te lossen heeft de NZa een nieuwe zorgactiviteit geïntroduceerd voor een consult dat door alle leden van het team palliatieve zorg die een poortfunctie uitoefenen, in zowel een poliklinische als een klinische setting, geregistreerd mag worden.

Dat palliatieve zorg vaak niet kan worden gedeclareerd door hiaten in de bekostigingssystematiek, meldde Skipr in 2016, op basis van een artikel in het vaktijdschrift Medische Oncologie. De problemen rond bekostiging van palliatieve zorg hangen samen met de definiëring van de DBC's op weg naar Transparantie (DOT's). Palliatieve zorg valt alleen maar binnen een DOT als er geen sprake meer is van een actieve behandeling van de patiënt. Als gevolg hiervan krijgen veel ziekenhuizen 40 tot wel 80 procent van de geleverde palliatieve zorg niet vergoed.

E-consulten

De NZa verbetert daarnaast de regels voor het declareren van e-consulten. Zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg kunnen per 2018 ook schriftelijke of belconsulten declareren. Tot nu toe konden zij alleen polikliniekbezoeken declareren. De NZa wil hiermee e-healthtoepassingen stimuleren en voorkomen dat patiënten onnodig op de polikliniek moeten komen, ook als een bel- of e-consult al voldoende kan zijn. Voorwaarde is wel dat de patiënt aan het begin van het zorgtraject een gewoon consult op de polikliniek heeft gehad bij de behandelaar.

De NZa wil het gebruik van e-health stimuleren omdat dit de zorg beter, makkelijker en waarschijnlijk goedkoper kan maken. Om de risico’s op stijging van zorgkosten en verdringing van zorg te voorkomen, is het volgens de zorgautoriteit wel van belang dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars hierover afspraken maken. De NZa vindt het verder van belang dat er stappen worden gezet op het gebied van transparantie van prijzen, zodat een patiënt niet achteraf wordt verrast door een hoge nota, bijvoorbeeld voor een consult op afstand.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top