Finance

St Jansdal verwacht rode cijfers te schrijven

Het St Jansdal zal dit jaar naar eigen zeggen "vrijwel zeker" rode cijfers schrijven. Sinds eind 2016 loopt het aantal patiënten en daarmee de omzet terug in het ziekenhuis in Harderwijk.

Volgens het ziekenhuis hebben alle medewerkers en medisch specialisten van het St Jansdal de afgelopen tijd hard gewerkt om grote projecten, zoals de invoering van het nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD) en de NIAZ-accreditatie tot een succesvol einde te brengen. In 2015 voerde het ziekenhuis met het project 'Fit voor de Toekomst' bezuinigingen door in de organisatie. "Dit alles heeft een zware wissel op de organisatie getrokken", aldus het ziekenhuis in een persverklaring.

Er zijn meerdere oorzaken voor de situatie waarin het ziekenhuis zich nu bevindt. Naast een stijging van de kosten door investeringen, heeft het St Jansdal ook te maken met een daling van de productiviteit door vermindering van het aantal patiënten. Dit is weliswaar een landelijke trend, maar de daling van de productie is in Harderwijk sterker dan bij andere ziekenhuizen. Door de invoering van het EPD zijn de wacht- en toegangstijden in het St Jansdal de afgelopen periode opgelopen en hierdoor heeft een aantal patiënten voor een ander ziekenhuis gekozen, waar zij sneller terecht konden.

Marge onder druk

Naast een daling van de productie, die deels het effect is van ingezet beleid, staat ook de marge onder druk. De laatste jaren zijn de tarieven van zorgverzekeraars onvoldoende gestegen om de kostenstijging, bijvoorbeeld van de cao, op te vangen. Dat kan volgens het St Jandal zo niet langer doorgaan en het is onmogelijk om hiertegen te bezuinigen.

De komende onderhandelingen met verzekeraars zullen dan ook vooral gaan over het tarief. De inspanningen van het ziekenhuis om te werken aan zuinige en zinnige zorg en e-health laten een volumedaling zien. De toegenomen complexiteit van patiënten, waaronder de ouderen, vragen om een tarief dat tenminste kostendekkend is. Als dit niet gebeurt voorziet het St Jansdal "grote problemen". Helemaal omdat het aantal 65-plussers alleen de komende drie jaar al met ruim acht procent stijgt.

De afgelopen weken zijn alle medisch specialisten en medewerkers geïnformeerd over de financiële situatie in het ziekenhuis. Zij hebben volgens het ziekenhuis veel begrip voor de situatie en zetten er met elkaar de schouders eronder. Het bestuur van de medische staf heeft aangegeven dat de medisch specialisten samen met de ziekenhuisorganisatie gaan werken aan het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen, met als doel het financiële resultaat te verbeteren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top