ACTUEEL

Delft verzelfstandigt uitvoering Wmo en jeugdhulp

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft wil de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulp verzelfstandigen. De bv die hiervoor wordt opgericht, gaat op 1 januari van start. Met de nieuwe organisatie worden de rollen en verantwoordelijkheden helderder, zo meldt de gemeente op haar website.

De gemeente wordt opdrachtgever, de nieuwe organisatie fungeert als uitvoerende organisatie en aanspreekpunt voor zorgbehoevenden. De gemeente geeft zo naar eigen zeggen invulling aan haar taak als regiegemeente. De gemeenteraad en de ondernemingsraad moeten nog wel advies uitbrengen over de plannen. 

Delft koos op 1 januari 2015 voor een tijdelijke projectorganisatie voor Wmo en jeugdhulp, maar vindt het nu tijd voor een definitieve organisatievorm. De betrokken medewerkers komen in dienst van de nieuwe organisatie, waarvan de naam in november bekend wordt gemaakt. De gemeente blijft als enige aandeelhouder volledig eigenaar van de nieuwe organisatie. De ontvlechting uit de gemeentelijke organisatie volgt in de tweede fase, die op 1 januari 2019 moet zijn afgerond.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top