ACTUEEL

Zorgverzekeraars stellen individu centraal in toekomstvisie

Zorgverzekeraars stellen individu centraal in toekomstvisie

In de zorg lijken te vaak regels, procedures en belangen het vertrekpunt. De zorgbehoefte van "de persoon" is het uitgangspunt van goede zorg, vindt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De brancheorganisatie wil samen met andere betrokken partijen de zorg ook echt rondom de persoon organiseren.

Dit staat in Ambitie 2025, de toekomstvisie van de brancheorganisatie.

ZN streeft naar "houdbare zorg die de persoon centraal stelt, met compassie geleverd wordt op een effectieve manier in netwerken rondom de patiënt en die zinnig, zuinig en eerlijk omgaat met het premiegeld om solidariteit te behouden". De belangrijkste uitgangspunten zijn verbinden, vertrouwen en vernieuwen.

De zorgverzekeraars zoeken de verbinding met verzekerden, patiënten, zorgverleners en andere betrokken partijen, omdat ze zich er naar eigen zeggen van bewust zijn dat ze hun rol alleen kunnen invullen in nauw contact en goede samenwerking met anderen. Voor die samenwerking vormt wederzijds vertrouwen de basis, waarbij transparantie en de juiste mate van verantwoording van belang zijn. Vernieuwen duidt op de volgens ZN noodzakelijke vernieuwing van de gezondheidszorg. Zorgverzekeraars willen die vernieuwing van de zorg helpen mogelijk maken.

Enorme opgave

De zorgverzekeraars onderstrepen met de toekomstvisie het belang van goede samenwerking, die onmisbaar is vanwege de "enorme opgave" waar de zorg de komende jaren voor staat. Om te zorgen dat het zorgaanbod optimaal aansluit op de veranderende vraag willen zorgverzekeraars, samen met patiënten en zorgverleners, het toekomstige zorglandschap vormgeven, "primair in de regio en waar nodig op landelijk niveau".

De kosten van de zorg nemen een belangrijke plek in de toekomstvisie in. "Hoewel het de afgelopen jaren gelukt is de groei van de zorguitgaven te beperken, zullen de totale zorgkosten ook de komende jaren blijven stijgen", aldus ZN. Het gevaar bestaat dat stijgende premies het maatschappelijk draagvlak voor de solidariteit onder druk zetten. De zorgverzekeraars streven er dan ook naar om de solidariteit binnen het stelsel te behouden en de groei van de zorguitgaven te beheersen.

Een andere belangrijke opgave die de zorgverzekeraars zien voor zichzelf, betreft het verminderen van de administratieve lasten. Zij willen de administratie voor zorgverleners vereenvoudigen en vergemakkelijken, zodat die zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van zorg. Met betrekking tot het aanpakken van de administratieve lasten lopen reeds projecten van afzonderlijke zorgverzekeraars, zoals horizontaal toezicht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top