Tech

'E-health mist wetenschappelijke onderbouwing'

E-health moet wetenschappelijk onderbouwd ontwikkeld worden. Ook is een duidelijk en herkenbaar keurmerk voor kwaliteit voor de consument nodig, zodat deze in het grote aanbod van e-health toepassingen duidelijk kan zien welke goed en werkzaam zijn.

Dat betoogde Lilian Lechner, hoogleraar gezondheidspsychologie, tijdens de 33ste diesviering van de Open Universiteit in Heerlen. Volgens Lechner heeft e-health de zorg veel te bieden. Zo kan e-health bijdragen aan efficiënte, betaalbare en toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Ook geeft e-health gebruikers de kans om de regie over hun eigen gezondheid meer in eigen hand te nemen. Verder heeft e-health in potentie een groot bereik, aangezien het internetgebruik in Nederland zeer hoog is. Ook zijn de mogelijke toepassingen zeer breed; denk aan het geven van informatie, het bieden van ondersteuning, maar ook het geven van trainingen, het begeleiden bij gedragsverandering tot zelfs online therapie. Bovendien kan e-health bestaande zorg aanvullen, deels vervangen of zelfs leiden tot geheel nieuwe vormen van zorg.

Onderbouwing

In weerwil van de vele mogelijkheden is er nog maar weinig inzicht in wat nu eigenlijk werkt. De meeste toepassingen zijn weinig of niet wetenschappelijk onderbouwd. Verder vallen het bereik, het gebruik en het blijvend gebruik van e-health toepassingen vaak tegen. Ook heeft de consument of zorggebruiker geen overzicht in wat nu goede e-health toepassingen zijn en wat niet. Een belangrijke zorg bij e-health toepassingen is de manier waarop de privacy en veiligheid van data zijn geregeld. Bovendien zijn veel nieuwe e-health toepassingen al weer snel achterhaald, doordat digitale ontwikkelingen steeds sneller gaan zijn. Daarnaast vindt integratie van toepassingen in de zorg te weinig plaats.

Voor Lechner reden om te pleiten voor been betere wetenschappelijke onderbouwing van e-ealth toepassingen. Daarnaast moet er bij de ontwikkeling van e-health toepassingen voldoende aandacht blijven voor de werkingsmechanismen, de effecten in subgroepen en de lange termijn effecten. Ook moeten er aandacht zijn voor de grote verschillen in effectiviteit en kwaliteit van deze toepassingen en de risico’s van gebruik en verspreiding.

Advies

Lechners pleidooi sluit nauw aan bij de activiteiten van de vakgroep Gezondheidspsychologie van de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. De vakgroep doet al jaren onderzoek naar de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van e-health toepassingen. Dat gebeurt via een speciale vorm van e-health toepassingen: computer tailoring of advies op maat. Hierbij biedt een computer informatie en advies die optimaal passend zijn bij de individuele kernmerken van een persoon. Dit is deels vergelijkbaar met wat een coach of hulpverlener doet, maar dan beschikbaar voor veel meer mensen tegelijk en tegen veel lagere kosten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top