ACTUEEL

Lage tarieven nopen Mondriaan tot schrappen jeugd-ggz

Ggz-aanbieder Mondriaan in Zuid-Limburg heeft in NRC aangekondigd binnen enkele weken te stoppen met hoog-specialistische zorg aan kinderen. Volgens Mondriaan zijn de tarieven die gemeenten voor deze zorg hanteren te laag.

“We bereiden inderdaad het stopzetten van een deel van de klinische zorg bij Kinderen en Jeugdigen voor”, laat Mondriaan op de eigen website weten. “We hebben gemeend dit landelijke signaal af te moeten geven in het belang van alle betrokkenen. Dat doen we echter met de grootste zorgvuldigheid. Onze patiënten mogen niet tussen wal en schip vallen. Daarover zijn we in constructief gesprek met de gemeenten. We hopen snel duidelijkheid te hebben.”

Mondriaan is de tweede zorginstelling in korte tijd die in het behandelaanbod voor jeugdigen snijdt. Op 29 september meldde jeugdbeschermingsorganisatie William Schrikker Groep dat deze niet meedoet aan de aanbesteding van jeugdzorg in Dordrecht en omstreken. De geboden vergoedingen zijn te laag om goede zorg te garanderen, zegt de instelling. Kinderen van driehonderd gezinnen dreigen daardoor volgend jaar hun begeleider te verliezen.

Spagaat

De jeugdzorgorganisatie zegt zich te realiseren dat dit voor de continuïteit van zorg een onwenselijke en bedreigende situatie is, maar ziet geen andere mogelijkheid. “We worden als het ware in een spagaat gedwongen”, reageert bestuurder Erik Heijdelberg. “Ons hart ligt bij onze cliënten, een kwetsbare groep waar continuïteit van hulp geen vanzelfsprekendheid is. Maar die hulp moet ook aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Met die kwaliteitseisen zijn bepaalde kosten gemoeid. De William Schrikker is een stichting zonder winstoogmerk, maar dat betekent niet dat we op de pof hulp kunnen blijven verlenen. We komen er met de meeste gemeenten wel uit, maar in dit geval hebben we het zware besluit genomen om niet mee te doen met de aanbesteding. Er is een grens.”

Uit onderzoek van de NOS en het blad Binnenlands Bestuur onder 228 gemeentebesturen kwam medio september naar voren dat steeds meer kinderen zich bij gemeenten melden voor jeugdzorg, terwijl het budget vaak al op is.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top