ACTUEEL

Inspire2live wil met proefproces patentrecht openbreken

Inspire2live wil met proefproces patentrecht openbreken

Patiëntenorganisatie Inspire2live gaat gepatenteerde kankermedicijnen laten maken. Met de welbewuste schending van het patentrecht hoopt Inspire2live een proefproces uit te lokken. De rechter moet dan toetsen welk recht zwaarder weegt: patiëntrecht of het recht op zorg voor gezondheid.

“Mensen sterven voor de winst van farmaceutische bedrijven," zegt Peter Kapitein, drijvende kracht achter Inspire2­Live, in Het Parool. Het patentrecht wordt daarbij als instrument voor winstmaximalisatie ingezet. Als fabrikanten een octrooi weten te vestigen en het middel laten registreren, vragen ze vervolgens –in de woorden van Kaptein- “de hoofdprijs”. "Het middel Nivolumab kostte bij introductie op de Nederlandse markt een paar jaar geleden 134.000 euro per longkankerpatiënt. Daarom werd het niet meteen vergoed. Dat heeft levens gekost."

Rechter

Inspire2live is voornemens deze status quo open te breken door zelf gepatenteerde geneesmiddelen te gaan laten maken. “Wij doen dat door de ingrediënten van een gepatenteerd middel zoals Nivolumab of Olaparib te importeren uit China”, meldt de organisatie op eigen website. “Vervolgens zal onze partner Cinderellla Therapeutics hier het betreffende middel van maken, volledig conform alle wet en regelgeving. Op een uitzondering na: het patentrecht. Wij hopen hiermee voor de rechter gedaagd te worden zodat eindelijk de vraag die iedereen ontwijkt beantwoord kan worden: welk recht weegt het zwaarst, patentrecht of het recht op zorg voor gezondheid?”

Internationale verdragen

Volgens Inspire2live is het fundamentele ‘recht op zorg voor de gezondheid’ verankerd in allerlei internationale juridische afspraken, zoals het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR), het Europees Sociaal Handvest (ESH) en het Grondrechtenhandvest van de Europese Unie. “Voor de Nederlandse staat betekent dit recht een verplichting om te zorgen voor een kwalitatief goed stelsel van gezondheidszorg”, stelt Inspire2live. “Medische voorzieningen, medicijnen, behandelingen en medisch personeel moeten voor iedereen die dat nodig heeft toegankelijk, beschikbaar, aanvaardbaar en van goede kwaliteit zijn. Het recht op gezondheid omvat voor de staat eveneens de verantwoordelijkheid om de gezondheid van alle inwoners te beschermen en te bevorderen.”

Kostenpost

“Iedereen blijft denken in bedrijfseconomische termen: een patiënt is een kostenpost. Hoeveel mag een patient kosten? Iedereen, van patiëntenorganisatie tot en met medisch specialist, ziekenhuis en politiek dansen daarbij om de kernvraag heen waar het uiteindelijk allemaal om draait: welk recht weegt zwaarder: dat van een bedrijf op winst en eigendom via het patentrecht, of het recht op zorg voor gezondheid? Pas als die vraag beantwoord is kunnen we als samenleving verder op een weg naar medicijnen en behandelingen voor iedereen die dat nodig heeft: toegankelijk, beschikbaar en van een goede kwaliteit. Te beginnen in Nederland, uit te breiden naar Europees en uiteindelijk wereldwijd en voor iedereen.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Niek van Haasteren

5 oktober 2017

Prima initiatief om vast te stellen waar het in de gezondheidszorg om gaat: om MENSEN helpen of om GELD verdienen. Ik volg dit met grote interesse.

IdR

5 oktober 2017

We moeten terug naar een maatschappij waarin bedrijven zich niet WILLEN bezondigen aan winstmaximalisatie ten koste de eigen doelgroep en andere maatschappelijke belangen. Dat kan als zulke bedrijven sociaal en maatschappelijk niet meer geaccepteerd worden, als iedereen er schande van spreekt. En dat vraagt om een nieuw verinnerlijkt waardepatroon bij burgers, bestuurders en alle individuen in onze samenleving. Mooi initiatief om een proefproces uit te lokken, maar het uitdijende rechtstelsel kan al die talrijke misstanden in onze westerse maatschappij niet meer alleen opvangen. Er is ook zoiets als innerlijke waarden, normen, deugdzaamheid, gemeenschapsbelang, onafhankelijk van religieuze overtuigingen, waar iedereen die lid is van onze maatschappij, elk ‘uniek individu’, verantwoordelijkheid voor draagt. Lees: Andreas Kinneging, ‘Geografie van goed en kwaad, filosofische essays’.

Top