ACTUEEL

ActiZ en LHV pakken knelpunten eerstelijns verblijf aan

De LHV en Actiz hebben een uniform verwijskader eerstelijns verblijf (ELV) opgesteld. Dit nieuwe verwijskader moet er toe leiden dat de patiënt sneller op de juiste plek terechtkomt. Ook draagt het bij aan een vermindering van administratieve lasten.

Over het eerstelijns verblijf is het afgelopen jaar veel te doen geweest. In veel regio’s kostte het zorgverleners grote moeite om een helder beeld te krijgen waar patiënten terecht konden. Die bleven daardoor onnodig thuis of in het ziekenhuis. Daarbij gingen het verwijsproces en de overdracht van medische gegevens gepaard met onnodige administratieve lasten.

Duidelijkheid

Dankzij het uniforme verwijskader dat ActiZ en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) hebben opgesteld, is voor alle betrokkenen duidelijk op welke manier informatie over de verwijzing van patiënten moet worden vastgelegd. Ook komt er meer duidelijkheid over ieders rol in de medische zorg en het verwijsproces. Dit is van belang voor de zorgverleners die zorg verlenen aan patiënten binnen ELV.

Vermindering

Bovendien voorziet het uniforme kader in een vereenvoudiging van de werkwijze van de verwijzing. Dit leidt tot een vermindering van administratieve lasten voor de betrokken zorgverleners. Bovendien draagt het uniforme verwijskader bij aan het verminderen van discussies tussen zorgverleners en zorgverzekeraars over de rechtmatigheid van de geleverde zorg. Het eindelijk doel is om ervoor te zorgen dat de patiënt snel toegang krijgt tot passende zorg.

Het verwijskader kan rekenen op instemming van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zorgverzekeraars ondersteunen het verwijskader en zullen het gebruiken bij hun inkoopbeleid. Ze roepen zorgaanbieders op om zo snel mogelijk in te haken op het nieuwe verwijskader.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top