ACTUEEL

Laagdrempelige ggz-voorziening voor jongeren opent in Maastricht

Maastricht krijgt het eerste HEADSPACE-centrum van Nederland. Het centrum, dat de naam @Ease (spreek uit: at ease) meekrijgt, wordt een laagdrempelige voorziening voor jongeren met (psychische) problemen.

Jongeren tussen de 12 en 25 jaar kunnen zonder verwijzing van een arts in het centrum terecht met hun klachten, problemen of dringende vragen. Dat kan gaan over psychische problemen, omgaan met geld, relaties, seksualiteit, eenzaamheid en ruzie met de ouders. De jongeren vinden in het centrum, anoniem en kosteloos, een luisterend oor bij vrijwilligers, doorgaans ervaringsdeskundigen en studenten psychologie. Zo nodig verwijst @Ease door naar een hulpverlener in de reguliere ggz.

@Ease is een initiatief van Thérèse van Amelsvoort, hoogleraar transitiepsychiatrie aan het Maastricht UMC+, en van Rianne Klaassen, projectleider van @Ease Nederland. Het is de bedoeling dat er ook in Amsterdam een HEADSPACE-centrum wordt gestart. In het centrum in Maastricht werken meerdere partijen samen: Mondriaan, Virenze, de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC+. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft een startsubsidie verleend, en ook de gemeente Maastricht ondersteunt het initiatief.

Onderzoek

HEADSPACE is een Australisch concept. Eén van de doelstellingen is om problemen sneller te herkennen en proberen op te lossen. De circa honderd centra die er zijn, melden na ruim tien jaar goede resultaten. De initiatiefnemers in Maastricht willen onderzoeken of HEADSPACE ook in Nederland de gewenste resultaten oplevert. Sophie Leijdesdorff van de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie hoopt te zijner tijd op dit onderzoek te promoveren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top