Tech

Ziekenhuis heeft beperkt zicht op gebruik patiëntportaal

Ziekenhuis heeft beperkt zicht op gebruik patiëntportaal

Ziekenhuizen hebben beperkt inzicht in de gebruikersstatistieken van het patiëntportaal. Minder dan de helft van de ziekenhuizen weet hoeveel patiënten gedurende een bepaalde periode inloggen. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van Nictiz onder 24 ziekenhuizen met een patiëntportaal.

Het aantal patiëntportalen in Nederland stijgt snel, volgens Nictiz. Het aantal ziekenhuizen dat patiënten in staat stelt online hun medische gegevens in te zien, groeide het afgelopen jaar van 22 naar 28. Met de portalen willen zorgorganisaties patiënten de mogelijkheid bieden om zich beter te informeren over hun gezondheid en meer regie te voeren op hun zorg. Ziekenhuizen vinden het belangrijk om inzicht te hebben in het portaalgebruik, omdat dit bijvoorbeeld input kan zijn voor strategie- en beleidsvorming. Maar volgens Nictiz blijkt er in de praktijk beperkt inzicht te zijn in de gebruikersstatistieken.

Gebruikerspercentage

Tien van de 23 ziekenhuizen hebben zicht op het aantal patiënten dat gedurende een bepaalde periode inlogt. Twaalf ziekenhuizen kunnen gegevens aanleveren over het gebruikerspercentage in de afgelopen kalendermaand, dit ligt tussen de 5 procent en 20 procent van alle patiënten die contact met het ziekenhuis hadden. Het gemiddelde gebruikerspercentage ligt op 12,5 procent.

Niet geheel verrassend blijkt het gebruik relatief hoog te zijn rond polikliniekbezoek (gemiddeld ruim 22 procent). De meest geraadpleegde gegevens in een patiëntportaal zijn onderzoeks- en testuitslagen, afspraakgegevens en correspondentiegegevens, zoals brieven. Negen ziekenhuizen hebben inzicht in de leeftijden van de patiënten die gebruik maken van het patiëntportaal. Patiënten tussen de 60 en 79 jaar zijn het meest actief met het patiëntportaal, 0 tot 19-jarigen en 80-plussers zijn juist het minst actief.

Informatie op maat

Om de bekendheid over het patiëntportaal te vergroten, communiceren ziekenhuizen voornamelijk via de ziekenhuiswebsite, de wachtruimtes en de ontvangsthal. Volgens Nictiz zijn het in "opvallend weinig" ziekenhuizen de zorgverleners die met hun patiënten over het portaal communiceren. "Hier is winst te behalen", aldus Nictiz. "Als zorgverleners over het portaal communiceren, is het immers mogelijk om op maat informatie te bieden over de mogelijke voordelen voor een patiënt. Bovendien vergroot het de kans dat het portaal meerwaarde krijgt voor de communicatie tussen arts en patiënt."

Tijn Kool, senior onderzoeker IQ healthcare Radboudumc en betrokken bij het Nictiz-onderzoek, noemt het jammer dat weinig zorgverleners het patiëntportaal bij hun patiënten promoten. "Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat dat een belangrijke reden is waarom patiënten het portaal gaan gebruiken. Het is belangrijk dat portalen bijdragen aan betere communicatie tussen artsen en patiënten."

Enthousiasmeren

Ondanks het geringe inzicht in het gebruik van portalen hebben ziekenhuizen hier wel veel behoefte aan, volgens Nictiz. Zorgorganisaties geven bovendien aan graag van elkaar te willen leren en/of inzicht te willen hebben in succesvolle strategieën om patiënten te bereiken en te enthousiasmeren voor gebruik. Nictiz: "Als we beter snappen waarom portalen voor verschillende groepen patiënten in specifieke situaties waarde hebben, kunnen we portalen hierop (door)ontwikkelen en bovendien gerichter communiceren over portalen."

---

Wat zijn nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van (digitale) zorgtechnologie, die de aanjagers zijn voor verhogen van kwaliteit van zorg en zorgefficiency (kostenbeheersing)? e-Health Convention is innovation in cure, care & technology. Een interactieve congresdag met in totaal zo'n 25 sessies van interviews, presentaties, debatten en een info-lounge met live demo's van innovaties. Kijk hier voor het volledige programma.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top