Finance

Rechter maant regio Alkmaar tot overleg over jeugdhulp

De gemeenten in de regio Alkmaar moeten in gesprek met jeugdhulpaanbieders over hun tarieven. Dat stelt de voorzieningenrechter in een tussenvonnis in het kort geding dat aanbieders tegen de gemeenten aanspanden. Het conflict tussen gemeenten en zorgaanbieders was in een impasse gekomen. De rechter heeft beide partijen gewezen op hun verantwoordelijkheid om eruit te komen.

De zorgaanbieders vinden de tarieven die de gemeenten in 2018 willen betalen te laag. De rechter acht dit op punten aannemelijk, maar vindt de zaak te complex om al tot een voorlopige voorziening te komen, zo meldt NRC Handelsblad naar aanleiding van het tussenvonnis van afgelopen vrijdag. 

Vertrouwen

De zorgaanbieders Triversum, GGZ Noord-Holland-Noord, Brijder Jeugd, Lucertis, Lijn 5, Parlan, Kenter Jeugdhulp en het samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen en –psychiaters in Noord Holland Noord West (De Koepel) trokken in oktober aan de bel. Zij stelden dat de gemeenten de tarieven eenzijdig hebben verlaagd, soms met 29 procent. De tarieven liggen onder de kostprijs en onder het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De organisaties weigerden om onder de kostprijs te werken, omdat dit volgens hen tot structurele tekorten en mogelijk zelfs faillissement zou leiden. Voor de regio zou het wegvallen van negen organisaties een aderlating voor met name de specialistische jeugdhulp zijn. 

In een reactie op het tussenvonnis laten de zorgaanbieders weten vertrouwen te hebben dat "de zorg voor duizenden gezinnen in de regio nu op juiste wijze kan worden voortgezet" en dat zij "in nauwe samenwerking met de gemeenten een passend aanbod zullen realiseren voor kinderen, jeugdigen en hun gezinnen".

Kaalslag

De afgelopen tijd is er op meer plekken in het land verzet ontstaan tegen de tarieven voor jeugdhulp, onder meer in Dordrecht en Rotterdam. In een blog op Skipr waarschuwde ook Veronique Esman, directeur van brancheorganisatie GGZ Nederland voor kaalslag in de gespecialiseerde jeugdhulp.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top