ACTUEEL

Aanvullend verzekerde stapt steeds minder vaak over

Hoe uitgebreider de aanvullende verzekering, hoe minder de verzekerde geneigd is om van verzekeraar te wisselen. De aanvullende verzekering vormt een administratieve drempel voor het overstappen, maar verzekerden met uitgebreide dekking zeggen ook meer tevreden te zijn over hun zorgverzekeraar. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

Het percentage verzekerden dat wisselt van zorgverzekeraar is de afgelopen jaren vrijwel constant gebleven op 8 a 10 procent, blijkt uit onderzoek binnen het NIVEL Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Hieruit blijkt ook dat er in 2015 nog geen verschil was in het wisselen van zorgverzekeraar tussen verzekerden met en zonder aanvullende verzekering. In 2016 en 2017 was het percentage verzekerden dat wisselt van zorgverzekeraar echter lager onder verzekerden met een (uitgebreidere) aanvullende verzekering. Dit verschil is van 2015 tot 2017 steeds sterker geworden.

Barrière

De basisverzekering en aanvullende verzekering worden door vrijwel iedereen bij dezelfde zorgverzekeraar afgesloten. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht, maar voor de aanvullende verzekering niet. Het hebben van een aanvullende verzekering zou een barrière kunnen zijn voor het wisselen van verzekering.

Programmaleider Judith de Jong licht toe: "We  zien dat verzekerden met een uitgebreidere aanvullende verzekering vaker aangeven niet te wisselen omdat zij bang zijn voor administratieve problemen. Maar we zien ook dat zij aangeven meer tevreden te zijn met hun aanvullende verzekering dan verzekerden met een minder uitgebreide aanvullende verzekering."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Piet de Bekker

9 november 2017

En daarbij hoort eigenlijk ook nog de constatering dat er vaak sprake is van een perceptie van administratieve problemen. Uit bv de Monitor overstapseizoen (2015 en 2016) blijkt dat alle verzekeraars aanvullende verzekeringen aanbieden die zonder medische selectie of wachttijd toegankelijk zijn, en dat mensen bij een "top-AV" zonder selectie kunnen overstappen naar een nieuwe "top-AV" (gentlemen's agreement tussen zorgverzekeraars). Als er selectie plaatsvindt is dit bij relatief uitgebreide aanvullende verzekeringen.

Gewoon nieuwsgierig: kan het zijn dat verzekerden meer gaan letten op kwaliteit en minder op prijs, en dat ze in 2017 tevredener zijn dan in 2015?

Top