Finance

Organisaties roepen op tot fair tarief jeugdzorg

Organisaties roepen op tot fair tarief jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland, FNV, CNV Connectief en FBZ pleiten voor het instellen van een fair tarief zodat jeugdzorgorganisaties goede zorg kunnen leveren en hun werknemers in staat kunnen stellen hun werk goed en gezond te doen. Dit schrijven zij in een brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS.

Werknemers en werkgevers in de jeugdzorg maken zich zoveel zorgen over knelpunten die het werkplezier in de sector bedreigen, dat ze hier vanaf nu gezamenlijk aandacht voor zullen vragen "tot er een oplossing is". Zij gaan zelf op organisatieniveau samen op zoek naar manieren om de hoge werkdruk te verlagen. Tegelijkertijd schrijven ze dat de belangrijkste oorzaken voor deze problemen buiten hun macht liggen. Zij wijzen op de aanbestedingen met een sterke nadruk op lage tarieven, het sluiten van leefgroepen als gevolg van bezuinigingen die later door de grote vraag toch weer geopend moeten worden, het gebrek aan meerjarige afspraken tussen gemeenten en jeugdzorgorganisaties en de administratieve rompslomp doordat iedere gemeente eigen regels hanteert.

Het zijn geen nieuwe punten, erkennen Jeugdzorg Nederland en de bonden. "Na talloze onderzoeken, rapporten en uitgesproken intenties, is het tijd dat de problemen nu echt opgelost worden. Niet alleen omdat de huidige werknemers in de jeugdzorg er enorm veel last van hebben, maar ook omdat dit negatief uitstraalt op potentiële toekomstige werknemers in de jeugdzorg." Als onvoldoende mensen ervoor kiezen in de jeugdzorg te werken, neemt de werkdruk voor de huidige jeugdzorgwerkers alleen maar toe. "Het tij moet gekeerd worden!"

Echte verandering

Volgens de brancheorganisatie en de vakbonden dreigt er een race to the bottom waarbij tarieven zo laag worden dat niet alleen de werknemers in de zorg er onder lijden, maar ook de kwaliteit van de zorg. "Echte verandering van de zorg vraagt om samenwerking en ruimte voor (bij)scholing, om onderzoek, nieuwe werkwijzen en kwaliteitsverbetering. Daar is geld voor nodig. Met de huidige manier van aanbesteden lijkt het echter vooral om de laagste prijs te gaan en is er in de praktijk nauwelijks ruimte om te investeren in innovatie."

In september kwam naar buiten dat het geld in de helft van de gemeenten het geld voor jeugdzorg al op is. Uit een onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur blijkt dat ruim driekwart van de gemeenten inmiddels een wachtlijst voor jeugdzorg heeft. De verwachting was dat als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten per 2015 kinderen beter en efficiënter geholpen zouden worden. Om die reden wordt er elk jaar verder op het jeugdzorgbudget bezuinigd. Maar bijna negen van de tien gemeenten verwacht ook in 2018 niet uit te komen met het budget. De hulpvraag waarmee kinderen aankloppen bij de jeugdzorg, wordt bovendien ook nog eens zwaarder.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top