ACTUEEL

Partijen pleiten voor ouderenvriendelijke samenleving

Initiatieven en projecten voor ouderen zijn versnipperd en te veel gericht op specifieke aandoeningen. Ruim twintig partijen in de zorg maken zich daarom hard voor meer samenhang en welbevinden, zelfredzaamheid en wensen van ouderen. Deze coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving vraagt de landelijke en lokale overheid om concreet in te zetten op aandacht, tijd en passende zorg; informele zorg; samenhang en afstemming en op woonaanbod.

Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland, en Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB, hebben het pleidooi namens de coalitie overhandigd aan minister Hugo de Jonge (VWS). In het pleidooi hebben de betrokkenen een samenhangende visie hebben ontwikkeld over een ouderenvriendelijke samenleving, stelt Veldman. "Dat is een signaal waaraan de politiek niet voorbij kan gaan. Hier zeggen ouderen en allen die daar bij betrokken zijn waar volgens hen de prioriteiten moeten liggen."

Manon Vanderkaa: "Ouderen mogen van deze samenleving en dus ook de overheid verwachten dat zij gehoord worden; dat hun wensen en zelfredzaamheid gezien worden. En als het echt niet meer kan, dat dan ook het vangnet goed en warm is. Deze coalitie zet een beweging in. En we hopen dat Den Haag meebeweegt."

Actie van overheden nodig

De coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving versterkt naar eigen zeggen zelf de beweging naar een ouderenvriendelijke samenleving door bestaande kennis, projecten en programma’s te verbinden. Maar om de samenleving echt ouderenvriendelijk te maken, is volgens hen ook actie van overheden nodig.

Met betrekking tot aandacht, tijd en passende zorg vraagt de coalitie de landelijke overheid onder meer om ervoor te zorgen dat er tijd is voor de dialoog tussen hulpverleners en ouderen. Ook moet de overheid meer keuzemogelijkheden bieden vanuit de vraag van ouderen en geschikte persoonsvolgende bekostiging. De lokale overheid moet stimuleren dat gemeenten en zorgkantoren integraal ouderenbeleid maken, waarbij ze ouderen centraal stellen én betrekken.

De organisaties die samen de coalitie vormen: ActiZ, Alzheimer Nederland, BTN, Fysiotherapeuten NVFG net, Ineen, KBO PCOB, NVOG/KNVG, KNMP, Laego, LHV, Mezzo, Nationaal Ouderenfonds, Nederlandse Patiënten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Osteoporose Vereniging, Parkinson Vereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Reumazorg Nederland, Sociaal Cultureel Planbureau, V&VN, Verenso en Zorgbelang Nederland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top