Finance

Catharina Ziekenhuis sluit contracten met alle zorgverzekeraars

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2018 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars; Caresq, CZ, DSW, Menzis, Multizorg VRZ, VGZ en Zilveren Kruis én alle labels die onder deze verzekeringen vallen. Voor patiënten betekent dit dat zij hun zorgkosten uit het basispakket van een behandeling in het Catharina Ziekenhuis altijd vergoed krijgen van hun verzekeraar.

Met de twee grootste zorgverzekeraars in de regio, CZ en VGZ, heeft het ziekenhuis vergaande meerjarenafspraken gemaakt, met de overige verzekeraars is veel energie gestoken in het thema doelmatigheid. Met doelmatigheid wordt bedoeld dat bij elke behandeling er een optimale balans moet zijn tussen de gemaakte kosten en wat de behandeling voor de patiënt oplevert. "Onze patiënt staat daarbij centraal", zegt Geranne Engwirda, lid van de raad van bestuur. "Het is mooi om te zien dat de verzekeraars eenzelfde visie op de toekomst hebben als wij op dit gebied."

Vanaf half november presenteren de zorgverzekeraars nieuwe polissen en nieuwe prijzen. Nederlanders kunnen tot eind december 2017 de huidige zorgverzekering opzeggen. Vóór 1 februari 2018 moet een eventuele andere zorgverzekeraar gekozen zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top