HRM

Indeling beroepen ggz gaat op de schop

Ondersteunende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen met ingang van 2018 uren schrijven op diagnose-behandel-combinaties (dbc) voor de ggz. Dit leidt nog niet tot een hogere opbrengst voor de zorgaanbieder, maar moet in eerste instantie informatie opleveren over de inzet en kosten van bijvoorbeeld psychodiagnostisch werkenden.

De NZa gaat deze informatie meenemen in een nieuwe bekostigingsstructuur voor de ggz, schrijft staatsecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Aan de nieuwe bekostiging wordt momenteel gewerkt door de NZa en veldpartijen. Doel is dat deze per 2020 ingaat en dat alle zorg die geleverd wordt door beroepen die bij de ggz betrokken zijn daarin een plaats krijgt.

Psychodiagnostisch werkenden

Aanleiding voor de brief zijn signalen van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden (VVP). Die stelt dat de positie van psychodiagnostisch werkenden (pdw’ers) onder druk staat, doordat zij geen tijd kunnen schrijven op ggz-dbc's. Dit terwijl het werk dat zij doen door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ is omschreven als onmisbaar.

Deze situatie is ontstaan doordat pdw'ers niet zijn opgenomen in de categorie 'tijdschrijvende' beroepen in de ggz. Daar komt vanaf 2018 verandering in. De NZa heft het onderscheid op tussen tijdschrijvende en ondersteunende beroepen. Dat betekent dat de pdw'er tijd kan gaan schrijven, maar nog niet de hogere vergoeding kan krijgen. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen wel aanvullende afspraken over de vergoeding van de PDW’er maken, aldus de minister.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top