ACTUEEL

Zorgpartijen in Groningen en Drenthe starten Transmurale Zorgbrug

Thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in Groningen en Drenthe hebben dinsdag een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de begeleiding van kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname te verbeteren. Met de zogeheten Transmurale Zorgbrug (TZB) willen de partijen zorgen voor een betere continuïteit van zorg, een kortere opnameduur van kwetsbare ouderen, minder heropnames en minder functieverlies door een ziekenhuisopname.

De nieuwe werkwijze rust op drie pijlers: het verbeteren van de zorg in het ziekenhuis, het bezoeken van de patiënt in het ziekenhuis door de wijkverpleegkundige en het bieden van begeleiding thuis. Tijdens de ziekenhuisopname wordt de kwetsbaarheid van ouderen in kaart gebracht en vindt een controle plaats op eventuele geriatrische problemen. De wijkverpleegkundige gaat in het ziekenhuis op bezoek bij de oudere, waardoor de overdracht tussen ziekenhuis en thuissituatie soepeler moet verlopen. Dezelfde wijkverpleegkundige komt daarna meerdere keren bij de oudere thuis, onder meer voor begeleiding op het gebied van activiteiten in het dagelijks leven, het sociale netwerk of wonen.

Functieverlies

Ouderen krijgen na een ziekenhuisopname vaak te maken met functieverlies en moeite met de dagelijkse dingen die zij voor de ziekenhuisopname wel konden, zoals wassen, aankleden of boodschappen doen. Dit leidt onder andere tot afhankelijkheid, een langere opnameduur, een verhoogd risico op opname in een verpleeghuis, extra zorg in de thuissituatie en een verhoogde kans op sterfte. Een betere overgang tussen ziekenhuis en thuis moet bijdragen aan minder sterfte in de eerste drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis en vermindering van het aantal heropnames.

Een eerdere pilot van Martini Ziekenhuis, UMCG en thuiszorgorganisaties TSN en umcGroningenThuis liet al positieve resultaten zien, aldus de initiatiefnemers. Inmiddels hebben zo'n 22 thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in Groningen en Drenthe zich aangesloten bij het samenwerkingsverband.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top