Finance

Zorgautoriteit wijst weg uit declaratiewoud

Zorgautoriteit wijst weg uit declaratiewoud

Zorgaanbieders in de langdurige zorg worstelen niet alleen met administratieve lasten, maar ook met de grijsgebieden tussen de zorgwetten en met de verwarring van doelmatigheid met rechtmatigheid van zorg. Correct declareren is een hele opgave, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vast. De zorgautoriteit komt daarom met een set adviezen en handvatten.

De NZa liet bureau Berenschot onderzoek doen naar de problemen waar organisatie in de verpleging en verzorging tegenaan lopen bij het declareren van zorg. Naar aanleiding daarvan heeft de zorgwaakhond deze week de rapportage Compliance Handvatten gepubliceerd.

Grijsgebieden

De partijen uit het onderzoek bevestigen dat de wettelijke regels voor het correct registeren en declareren van zorg niet zo omvangrijk en ingewikkeld zijn. Toch ervaren zorgaanbieders dit in de praktijk anders. Met name in de gesprekken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen rechtmatigheid en doelmatigheid van zorg.

Daarnaast is de theoretische grens tussen de verschillende domeinen duidelijk, maar blijken er in de praktijk nog veel grijsgebieden. Voor zorgverleners is het niet altijd even makkelijk om te bepalen of zorg moet worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg.

De NZa ziet graag dat zorgaanbieders een zogeheten compliance-programma ontwikkelen om het volgens wet- en regelgeving declareren te stimuleren. Het ontwikkelen van dit soort programma's blijkt echter moeilijk als tegelijkertijd de sector als geheel en individuele zorgbedrijven in het bijzonder onder druk staan. De administratieve lasten zetten  een rem op de investeringen in compliance-programma's. Zorgorganisatie die werken met zelforganisatie of zelfsturende teams vinden het bovendien moeilijk om zo'n compliance-programma van bovenaf op te leggen.

Handvatten

Aanbieders van langdurige zorg willen graag correct declareren, maar zien na alle hervormingen soms door de bomen het bos niet meer, concludeert de zorgautoriteit. Sinds de hervormingen van 2015 ziet de NZa dat zorgorganisaties worstelen met  de hoeveelheid partijen waar ze contracten mee aan moeten gaan. Deze contractpartijen werken ook nog met verschillende specificaties van de regels.

In dit onderzoek zijn kleine, middelgrote en grote zorgaanbieders betrokken, maar ook bij zorgverzekeraars en gemeenten.  Om zorgaanbieders te ondersteunen komt de NZa nu met een set handvatten om in lijn met wet- en regelgeving te declareren.

De handvatten zijn uitgewerkt aan de hand van het bekende 7S-model van strategie, structuren, systemen, stijlen van leiderschap, staf, skills (ofwel kennis en kunde) en shared value (ofwel gedeelde waarden). In dit model moeten leidinggevenden het belang van correct declareren hoog op de agenda zetten, zorgen dat het belang hiervan door de hele organisatie wordt gevoeld en dat hiernaar wordt gehandeld.

"Een goede bedrijfsvoering is een belangrijke voorwaarde voor het bieden van gepaste zorg", schrijft de NZa. "De kwaliteit van bedrijfsvoering is immers niet alleen van invloed op de financiële gezondheid van een instelling maar ook (in)direct op de kwaliteit van de zorg. De NZa zet zich samen met brancheorganisaties ActiZ en BTN in om de bedrijfsvoering van aanbieders van verpleging en verzorging waar nodig te verbeteren en zal op bijeenkomsten met het veld en tijdens werkbezoeken het rapport onder de aandacht brengen."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

hans peltenburg

4 december 2017

En wat dácht u van de kafka achtige situatie van kwetsbare ouderen en chronisch zieken die thuis zorg en ondersteuning ontvangen uit 3 verschillende zorgwetten. Niemand heeft overzicht wie uit welke wet de zorg gefinancierd krijgt. 3 burocratien die van elkaar niet weten wie hoeveel al dan niet rechtmatig thuis financiert. WMO wet, ZVW wet, WLZ wet. De patient of diens mantelzorger moet HBO gestudeerd hebben om door de bomen het bis nig te kunnen zien. Zorgprofessionals moeten ook wijs zien te worden uit deze brei van burocratie. Terwijl zorgverleners zó graag zorg willen verlenen ipv hun tijd verwijlen in het ondoorzichtige systeem dat we hebben opgetuigd..... voel ik daar een parlementaire enquete aankomen. De zorg is alleen maar duurder geworden ben ik bang en niet goedkoper en efficienter en kwalitaief beter zoals de bedoeling was met de hele kanteling ingezet door het vorige kabinet....

Top