HRM

'Tekort aan zorgpersoneel houdt aan'

'Tekort aan zorgpersoneel houdt aan'

Werkgevers in de zorg moeten nog zeker zes jaar rekening houden met tekorten aan geschoold personeel. Op alle niveaus worden problemen verwacht in de personeelsvoorziening, mede door de stijging van de zorguitgaven.

Dit blijkt uit het rapport 'De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022' van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Het aantal werkenden in Nederland neemt volgens de onderzoekers in de jaren tot 2022 met ongeveer 520 duizend toe. Dat komt neer op een groei van de werkgelegenheid met circa 1 procent per jaar. Dat maakt de perspectieven voor jongeren op de arbeidsmarkt "gemiddeld genomen goed", aldus het rapport.

Hoogopgeleiden (hbo en universitair) hebben de beste papieren om aan werk te komen. Maar vooral in de zorg en de techniek liggen ook volop kansen voor mensen met een mbo-diploma op zak. "Het is beslist niet zo dat de markt geen behoefte heeft aan vakmensen", zegt onderzoeksleider Didier Fouarge.

Ook aan geschoold personeel in technische beroepen is de komende jaren veel vraag, verwachten de onderzoekers. Vooral de groei in de bouw voedt de vraag naar technisch geschoold personeel. Ondanks de groeiende toestroom van gediplomeerden, blijft het aanbod achter. "Dit heeft er deels mee te maken dat lang niet alle technisch gediplomeerden een baan zoeken in de techniek", verklaart Fouarge. 

Arbeidsparticipatie

De lage economische groei en de terugval in arbeidsvraag tijdens de crisis hebben zich vertaald in een lagere arbeidsparticipatie en een lager uurloon voor de laag- en middelbaar opgeleiden. Bij het aantrekken van de economie vanaf 2014 is de participatie van de laagopgeleiden weer toegenomen, terwijl hun loon verder afneemt. Voor de middelbaar opgeleiden nemen de arbeidsparticipatie en de lonen weer voorzichtig toe.

De hoogopgeleiden zijn daarentegen tijdens de crisis in staat geweest om hun banen te behouden door een lager loon of een baan beneden het niveau te accepteren. De arbeidsmarktparticipatie van hoogopgeleiden is tijdens de crisis dus amper afgenomen. Nu de markt weer aantrekt, stijgen de lonen van de hoogopgeleiden ook weer, hoewel deze nog niet op het niveau van 2011 liggen.(ANP/Skipr)

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top