Gastvrijheid

'Gezonde voeding heeft positief effect op MS-patiënt'

Het eten van onbewerkte voeding, groenten en fruit verbetert de ervaren gezondheid en het welbevinden van patiënten met reuma en Multiple Sclerose (MS). Ook het verminderen van de consumptie van suiker en koolhydraten heeft positieve effecten. Dit concluderen onderzoekers van het Louis Bolk Instituut na onderzoek onder ruim 120 reuma- en 180 MS-patiënten.

Onderzoekers wilden de haalbaarheid en waardering testen van het voedingsconcept van Voeding Leeft, een stichting die leefstijlprogramma’s ontwikkelt rondom gezonde voeding. Ook wilden ze patiënten zelf laten ervaren wat verse en onbewerkte voeding met ze doet. 

Patiënten voelden zich gezonder door minder koolhydraten en suiker en meer onbewerkte groenten en fruit te eten. MS-patiënten hadden significant minder last van vermoeidheid, ook een half jaar na de begeleiding. Ook voelden zij zich beter dan voorheen, een verbetering die ook zes maanden na afloop nog aanhield. Daarnaast rapporteerden patiënten met reuma en fibromyalgie een blijvende verbetering van hun dagelijks functioneren tijdens en na het voedingsonderzoek. Bij de deelnemers die zich het beste aan de voorschriften hadden gehouden, bleek de gezondheidswinst het grootst. De deelnemers waren meestal vrouw, en hun leeftijd lag gemiddeld rond de 48 jaar bij MS-patiënten en 57 jaar bij reumapatiënten.

Ingewikkeld

Het anders leren eten was voor sommige deelnemers ingewikkeld. Dit kwam onder meer door de langere bereidingstijd van het eten. Ook bleek het voor patiënten soms lastig om tussendoortjes te laten staan. "Gezien de grote groep deelnemers die duidelijke gezondheidswinst boekte zijn dit kleine obstakels", zegt Peter Voshol, onderzoeker Voeding en Gezondheid bij het Louis Bolk Instituut. "Het succes van iedere voedingsinterventie staat of valt bij hoe goed je naar patiënten luistert: als je weet wat zij nodig hebben, kunnen zij hun doel bereiken: gezonder worden. Dat blijkt ook uit deze studies."

Deelnemers werden door middel van bijeenkomsten, informatiefolders en een online community begeleid bij het aanpassen van hun voedingspatroon. De groepsopzet zorgde er volgens de onderzoekers voor dat de meeste deelneemrs zich goed aan de richtlijnen hielden.

De studie toont aan kan dat veranderingen van het eetpatroon zoals beschreven door reuma- en MS-patiënten positief worden ontvangen en implementeerbaar zijn, aldus de onderzoekers

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

6 december 2017

Uit dit onderzoek blijkt dus dat het eten van onbewerkte voeding, groenten en fruit verbetert de ervaren gezondheid en het welbevinden van patiënten met reuma, waaronder fibromyalgie, en Multiple Sclerose (MS). Ook het verminderen van de consumptie van suiker en koolhydraten heeft positieve effecten. Mijn commentaar: Het zou mij niet verbazen als deze uitkomst voor veel meer ziekten geldt. Sterker nog; ik denk dat het voor iedereen, ook zonder ziekte, geldt!

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

6 december 2017

Dat begint toenemend helderder te worden Wulf, zoals ook de ervaringen in het Radboud UMC onlangs weer aantoonden met eten van Maison de Boer, dat toenemend navolging ondervindt.

Top