ACTUEEL

Anderhalf miljoen voor onderzoek terugdringen antibioticagebruik

Hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh van het VUmc krijgt een subsidie van 1,5 miljoen euro voor onderzoek naar het terugdringen van overmatig antibioticagebruik bij kwetsbare ouderen. De subsidie komt van Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). Hierin hebben 19 landen zich verenigd om de antimicrobiële resistentie te verminderen en het gepast gebruik van antibiotica te bevorderen.

Bijna zestig procent van de aan ouderen voorgeschreven antibiotica komt voor rekening van urineweginfecties, terwijl artsen die diagnose volgens het VUmc vaak op onterechte gronden stellen. Klachten worden in de praktijk soms te gemakkelijk aan urineweginfecties toegeschreven. Daarnaast ontbreekt het aan een referentiestandaard, oftewel de best mogelijke manier om de aan- of afwezigheid van een ziekte vast te stellen. Overdiagnostiek leidt tot overmatig antibioticagebruik, met risico op toenemende antibiotische resistentie, aldus het ziekenhuis.

De onderzoekers gebruiken de subsidie om klinische beslisregels en zogenoemde 'antibiotic stewardship interventions' te ontwikkelen en te implementeren. Hiermee hopen ze de indicatiestelling voor antibiotica bij kwetsbare ouderen met een mogelijke urineweginfectie te ondersteunen en te verbeteren.

Hertogh is coördinator van het ImpresU (Improving rational prescribing for UTI in frail elderly) consortium, een samenwerking met het Julius Center en partners in Noorwegen, Zweden en Polen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top