Finance

Bestuursvoorzitter Amphia mag niet meer verdienen dan WNT-norm

Het salaris van de bestuursvoorzitter Olof Suttorp van het Amphia Ziekenhuis in Breda mag niet hoger zijn dan de WNT-norm. Dit heeft de rechtbank in Breda bepaald in de beroepsprocedure die de raad van toezicht van het ziekenhuis aanspande tegen de minister van VWS.

De WNT bepaalt dat het salaris van een topfunctionaris in de publieke en semipublieke sector vanaf 1 januari 2013 in principe niet hoger mag zijn dan een ministerssalaris, in 2017 een bedrag van maximaal 181 duizend euro. Suttorp, sinds 2008 in dienst van het Amphia, kreeg ook gedurende een jarenlange overgangsfase een veel hoger salaris. Die overgangsfase liep af op 1 januari 2017. Het verzoek van de raad van toezicht om ook na die datum de uitbetaling van een hoger salaris te kunnen voortzetten, werd door de minister van VWS afgewezen. Hierop stapte de raad van toezicht naar de rechter.

Complex

De raad van toezicht beriep zich bij de rechter onder meer op de grote verantwoordelijkheid van de bestuursvoorzitter om een complexe organisatie als het Amphia Ziekenhuis te leiden, met name nu sprake is van een langdurige en ingrijpende verbouwing. Ook voerde de raad de persoonlijke kwaliteiten van de bestuursvoorzitter aan als reden voor een hoger salaris. De rechtbank oordeelde echter dat volgens de wet alleen in exceptionele gevallen afgeweken mag worden van de WNT-norm. Volgens de rechter is Amphia er niet in geslaagd aan te tonen dat hiervan sprake is. Daarmee stelde de rechtbank de minister in het gelijk. 

De raad van toezicht van het Amphia Ziekenhuis kan tegen de beslissing in beroep gaan bij de Raad van State. De raad beraadt zich op die mogelijkheid, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Nico

18 december 2017

De Raad van Toezicht is zeker vergeten dat het Amphia tot voor kort nog onder verscherpt toezicht stond. Meestal een teken dat de IGZ niet zo’n vertrouwen heeft in de Raad van Bestuur. Verder zijn het nogal slappen argumenten van de Raad van Toezicht. Een beetje bestuurder moet over die eigenschappen beschikken.

Top